Select Page

Алқалы органдар

«Логистика және көлік академиясы» акционерлік қоғамының («ЛКА» АҚ) Ғылыми кеңесі (ҒК) Академияға жалпы басшылықты жүзеге асыратын сайланбалы өкілді орган болып табылады. Ғылыми кеңес ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес оның қарауына қатысты мәселелерді дербес шешеді.

ҒК төрағайымы – «ЛКА» АҚ Президенті-Ректоры Салтанат Нұраділқызы Әмірғалиева, ф-м.ғ.д., профессор.

ҒК төрағайымының орынбасары – «ЛКА» АҚ Академиялық қызмет жөніндегі проректоры Меруерт Советовна Жармағамбетова, т.ғ.к., профессор.

ҒК-тің бас ғылыми хатшысы – қауымдастырылған профессор Вахитова Лилия Владимировна, т.ғ.к.

ҒК-тің құрамын «Логистика және көлік академиясы» АҚ Президенті-Ректоры бекітеді.

ҒК қызметінің негізгі мақсаты оқытушылар мен студенттердің инновациялық (ақпараттық, компьютерлік, дүниетанымдық, интегративті, коммуникативтік, белсенділік) құзыреттерін дамытатын прогрессивті білім беру, ғылыми, ақпараттық, компьютерлік және коммуникациялық технологиялар мен құралдарды жүйелі енгізу және жетілдіру болып табылады.

ҒК функциялары:

 1. Академия құрылымын бекіту;
 2. Академия Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 3. Академияның оқу және ғылыми бөлімшелерін (зертханалар, кафедралар, институттар және басқалар)құру, қайта ұйымдастыру және тарату;
 4. Академияның тұжырымдамасы мен даму стратегиясын анықтау;
 5. Академияның оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу және шаруашылық қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 6. Президент-ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлімшелер басшыларының оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, Қаржы, шаруашылық, ақпараттық және халықаралық қызметті жүргізудің нысандары мен әдістері туралы жыл сайынғы есептерін тыңдау;
 7. Оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын, академиялық күнтізбені және т. б. бекіту.;
 8. Оқулықтарды, оқу құралдарын, монографияларды және оқу-әдістемелік әзірлемелерді қарастыру және басып шығаруға ұсыну;
 9. Студенттерді ақылы бөлімшеден білім беру грантына және экстернат нысанында оқытуға ауыстыру туралы шешім қабылдау;
 10. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау нәтижелерін талқылау;
 11. Диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін/консультанттарын бекіту;
 12. Академияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды ұйымдастыру;
 13. Бюджеттен тыс қаражатты пайдалану тәртібін, сондай-ақ ақылы білім беру қызметтерін көрсету және өндірілетін өнімді өткізу жолымен Академия алатын кірістерді қайта инвестициялау бағыттарын айқындау;
 14. Ғалымдар мен құрметті атақтарды, атаулы стипендиялар мен сыйлықтарды бекіту және беру;
 15. Академия қызметкерлерін, шығармашылық ұжымдарды үкіметтік наградалар мен құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарау;

«Логистика және көлік академиясы» АҚ Ректораты – Академияны басқаруға байланысты стратегиялық және жедел мәселелерді шешетін жедел-кеңесші алқалы орган.

Ректорат әрбір оқу жылына Президент-Ректор жасайтын және бекітетін жоспарға сәйкес жұмысты жүзеге асырады.

Ректорат құрамына Президент-Ректор, проректорлар және Академияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, білім алушылар кіреді.

Ректорат құрамы Президент-Ректордың бұйрығымен бекітіледі. Ректорат төрағасы – «Логистика және көлік академиясы» АҚ Президент-Ректоры.

Ректораттың міндеттері

-оқу процесін, ғылыми-зерттеу жұмысын, тәрбие жұмысын, халықаралық ынтымақтастықты жоспарлау және ұйымдастыру, қоғаммен және бизнес-қоғамдастықпен өзара іс-қимыл жасау.

 • ЛКА құрылымдық бөлімшелерінің ағымдағы жұмыс жоспарларын орындау мәселелерін қарау.
 • Академияның Ғылыми кеңесінің шешімдерін, Президент-Ректордың бұйрықтарын, өкімдері мен тапсырмаларын орындауды ұйымдастыру.

Ректорат – Әкімшілік кеңестің құрамы «ЛКА» АҚ (28.09.2023 ж. № 1 ҒК отырысында бекітілген)

Т. А. Ә. Лауазымы
1 Амиргалиева Салтанат Нурадиловна Президент-Ректор, Төрайымы
2 Жармагамбетова Меруерт Советовна Академиялық қызмет проректоры, төрайымның орынбасары
3 Балбаев Гани Кудайбергенович Ғылым және ынтымақтастық жөніндегі проректор
4 Иванов Андрей Александрович Корпоративтік және әлеуметтік даму проректоры
5 Байгараев Нурлан Алиевич Президент-Ректордың Кеңесшісі
6 Ырысы-ақ Айбек Аманжолұлы Қаржы директоры
7 Крыкбаева Дана Маратовна Заң департаментінің директоры
8 Бейсебек Сымбат Маратқызы Кеңсе менеджері, хатшы

 

Ректорат – Әкімшілік кеңестің құрамы «ЛКА» АҚ (26.10.2023 ж. № 2 ҒК отырысында өзгерістер енгізілді)

Т. А. Ә. Лауазымы
1 Амиргалиева Салтанат Нурадиловна Президент-Ректор, Төрайымы
2 Жармагамбетова Меруерт Советовна Академиялық қызмет проректоры, төрайымның орынбасары
3 Балбаев Гани Кудайбергенович Ғылым және ынтымақтастық жөніндегі проректор
4 Иванов Андрей Александрович Корпоративтік және әлеуметтік даму проректоры
5 Байгараев Нурлан Алиевич Президент-Ректордың Кеңесшісі
6 Ырысы-ақ Айбек Аманжолұлы Қаржы директоры
7 Турлыбаев Ержан Ермекович Заң департаментінің директоры
8 Бейсебек Сымбат Маратқызы Кеңсе менеджері, хатшы

 

Ректорат – Әкімшілік кеңестің құрамы (кеңейтілген) «ЛКА» АҚ (28.09.2023 ж. № 1 ҒК отырысында бекітілген)

Т. А. Ә. Лауазымы
1 Амиргалиева Салтанат Нурадиловна Президент-Ректор, Төрайымы
2 Жармагамбетова Меруерт Советовна Академиялық қызмет проректоры, төрайымның орынбасары
3 Балбаев Гани Кудайбергенович Ғылым және ынтымақтастық жөніндегі проректор
4 Иванов Андрей Александрович Корпоративтік және әлеуметтік даму проректоры
5 Байгараев Нурлан Алиевич Президент-Ректордың Кеңесшісі
6 Ырысы-ақ Айбек Аманжолұлы Қаржы директоры
7 Ермолдина Гульназ Тлеубаевна Ғылым және инновация департаментінің директоры
8 Липская Марина Анатольевна Академиялық саясат және сапа департаментінің директоры
9 Турлыбекова Акмарал Салабатовна Тәрбие және әлеуметтік жұмыс департаментінің директоры
10 Имангалиев Думан Мырзагалиевич Маркетинг жөніндегі басқарушы директор
11 Ербосынова Анар Серикказиевна Цифрландыру жөніндегі басқарушы директор, Тіркеуші кеңсесінің директоры
12 Жайсан Иса Жақсылықұлы Коммерцияландыру жөніндегі басқарушы директор
13 Буженов Рустем Маликович HR департаменттің директоры
14 Старостин Егор Сергеевич Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры
15 Крыкбаева Дана Маратовна
16 Ораз Абзал Аманғалиұлы Инфрақұрылымды басқару департаментінің директоры
17 Жумагалеев Ануар Жеудович Қаржы және бухгалтерлік есеп департаментінің директоры
18 Брянцева Екатерина Викторовна Кітапхана-ақпараттық орталығының директоры
19 Дуйсебаева Акнур Мухтаровна Корпоративтік ынтымақтастық департаментінің директоры
20 Қалтаев Айдын Калдаякович Бизнес-инкубатор директоры
21 Чигамбаев Темырбай Отарбаевич Технопарк Директоры
22 Коджабергенова Асемкуль Кунтуаровна Академиялық жоспарлау және сапаны бақылау кеңсесінің басшысы
23 Тойгожинова Айнур Жумакановна «Автоматтандыру және телекоммуникация» институтының директоры
24 Мусаева Гульмира Сериковна «Логистика және басқару»институтының директоры
25 Абдрешов Шамиль Аскарович «Көлік инженериясы» институтының директоры
26 Ташимбетова Акдана Турсынхановна «Базалық қашықтықтан білім беру» институтының директоры
27 Ишанов Ерназар Хамидуллович Әскери істер институтының бастығы
28 Аширбаев Галымжан Koжахатович «Жылжымалы құрам» кафедрасының меңгерушісі
29 Кенжебаева Гаухар Жумашевна «Көліктегі логистика және менеджмент» кафедрасының меңгерушісі
30 Сансызбай Қанибек Мұратбекұлы «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының меңгерушісі
31 Касымова Динара Тугелбекова «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі
32 Егзекова Анар Тлеулесовна «Энергетика» кафедрасының меңгерушісі
33 Кулманов Калижан Серикович «Құрылыс инженериясы» кафедрасының меңгерушісі
34 Битилеуова Зухра Кадесовна «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікті пайдалану» кафедрасының меңгерушісі
35 Шингисов Бейбит Туменбаевич «Автокөлік құралдары және тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасының меңгерушісі
36 Смайылова Феруза Ибрагимовна «Тілдік дайындық» кафедрасының меңгерушісі
37 Абдирайымова Ардак Серикбаевна «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер және дене тәрбиесі» кафедрасының меңгерушісі
38 Мустаяпов Алмат Оспанович «Жалпы инженерия» кафедрасының меңгерушісі
39 Бейсебек Сымбат Маратқызы Кеңсе менеджері, хатшы

 

Ректорат – Әкімшілік кеңестің құрамы (кеңейтілген) «ЛКА» АҚ  (26.10.2023 ж. № 2 ҒК отырысында өзгерістер енгізілді)

Т. А. Ә. Лауазымы
1 Амиргалиева Салтанат Нурадиловна Президент-Ректор, Төрайымы
2 Жармагамбетова Меруерт Советовна Академиялық қызмет проректоры, төрайымның орынбасары
3 Балбаев Гани Кудайбергенович Ғылым және ынтымақтастық жөніндегі проректор
4 Иванов Андрей Александрович Корпоративтік және әлеуметтік даму проректоры
5 Байгараев Нурлан Алиевич Президент-Ректордың Кеңесшісі
6 Ырысы-ақ Айбек Аманжолұлы Қаржы директоры
7 Ермолдина Гульназ Тлеубаевна Ғылым және инновация департаментінің директоры
8 Липская Марина Анатольевна Академиялық саясат және сапа департаментінің директоры
9 Турлыбекова Акмарал Салабатовна Тәрбие және әлеуметтік жұмыс департаментінің директоры
10 Темирбекова Маржан Нурлановна Жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар және халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры
11 Имангалиев Думан Мырзагалиевич Маркетинг жөніндегі басқарушы директор
12 Ербосынова Анар Серикказиевна Цифрландыру жөніндегі басқарушы директор, Тіркеуші кеңсесінің директоры
13 Жайсан Иса Жақсылықұлы Коммерцияландыру жөніндегі басқарушы директор
14 Старостин Егор Сергеевич Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры
15 Турлыбаев Ержан Ермекович Заң департаментінің директоры
16 Ораз Абзал Аманғалиұлы Инфрақұрылымды басқару департаментінің директоры
17 Жумагалеев Ануар Жеудович Қаржы және бухгалтерлік есеп департаментінің директоры
18 Брянцева Екатерина Викторовна Кітапхана-ақпараттық орталығының директоры
19 Дуйсебаева Акнур Мухтаровна Корпоративтік ынтымақтастық департаментінің директоры
20 Қалтаев Айдын Калдаякович Бизнес-инкубатор директоры
21 Чигамбаев Темырбай Отарбаевич Технопарк Директоры
22 Коджабергенова Асемкуль Кунтуаровна Академиялық жоспарлау және сапаны бақылау кеңсесінің басшысы
23 Тойгожинова Айнур Жумакановна «Автоматтандыру және телекоммуникация» институтының директоры
24 Мусаева Гульмира Сериковна «Логистика және басқару»институтының директоры
25 Абдрешов Шамиль Аскарович «Көлік инженериясы» институтының директоры
26 Ташимбетова Акдана Турсынхановна «Базалық қашықтықтан білім беру» институтының директоры
27 Ишанов Ерназар Хамидуллович Әскери істер институтының бастығы
28 Аширбаев Галымжан Koжахатович «Жылжымалы құрам» кафедрасының меңгерушісі
29 Кенжебаева Гаухар Жумашевна «Көліктегі логистика және менеджмент» кафедрасының меңгерушісі
30 Сансызбай Қанибек Мұратбекұлы «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының меңгерушісі
31 Касымова Динара Тугелбекова «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі
32 Егзекова Анар Тлеулесовна «Энергетика» кафедрасының меңгерушісі
33 Кулманов Калижан Серикович «Құрылыс инженериясы» кафедрасының меңгерушісі
34 Битилеуова Зухра Кадесовна «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікті пайдалану» кафедрасының меңгерушісі
35 Шингисов Бейбит Туменбаевич «Автокөлік құралдары және тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасының меңгерушісі
36 Смайылова Феруза Ибрагимовна «Тілдік дайындық» кафедрасының меңгерушісі
37 Абдирайымова Ардак Серикбаевна «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер және дене тәрбиесі» кафедрасының меңгерушісі
38 Мустаяпов Алмат Оспанович «Жалпы инженерия» кафедрасының меңгерушісі
39 Бейсебек Сымбат Маратқызы кеңсе менеджері, хатшы

 

file pdf icon 2023-2024 оқу жылына Ректораттың ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Оқу-әдістемелік кеңес (ОӘК) – «Логистика және көлік академиясы»АҚ-да оқу-әдістемелік жұмысты үйлестіру мақсатында қалыптастырылатын алқалы орган.

ОӘК төрағасыАкадемиялық қызмет Проректоры.

ОӘК төрағасының орынбасары Академиялық саясат және сапа департаментінің директоры (АСжСД)

ОӘК құрамын «Логистика және көлік академиясы» АҚ Президент-Ректоры бекітеді.

ОӘК негізгі міндеттері

 • оқу-әдістемелік жұмысты тиімді ұйымдастыруға бағытталған Академияның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру.
 • кәсіби стандарттар, жұмыс берушілердің талаптары негізінде білім беру процесінің сапасын арттыру.
 • оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету сапасының мониторингін ұйымдастыру.
 • оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жетілдіру бойынша озық тәжірибені жинақтау және тарату.

2023-24 оқу жылына арналған ОӘК құрамы.
(2023 жылғы 28 қыркүйектегі № 1
ҒК отырысында бекітілген)

 1. Жармағамбетова М. С. – Академиялық қызмет  Проректоры, Төраға;
 2. Липская М. А. – академиялық саясат және сапа департаментінің (АСжСД) директоры, төрағаның орынбасары;
 3. Кожабергенова А. К. – академиялық жоспарлау және сапаны бақылау Кеңсесінің (АЖжСБК) басшысы;
 4. Бақтыбаева К. С. – академиялық жоспарлау және сапаны бақылау офисінің бас маман – сарапшысы, оқу – әдістемелік кеңестің (ОӘК)хатшысы;
 5. Мұсаева Г. С. – «Логистика және басқару» институтының директоры, оқу-әдістемелік бюроның сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия төрағасы;
 6. Тойгожинова А. Ж. – «Автоматтандыру және телекоммуникация» институтының директоры, оқу-әдістемелік бюроның сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия төрағасы;;
 7. Әбдірешов Ш. А. – «Көлік инженериясы» институтының директоры, оқу-әдістемелік бюроның сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия төрағасы;
 8. Ташимбетова А. Т. – «Базалық және қашықтықтан білім беру» институтының директоры, оқу-әдістемелік бюроның сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия төрағасы;
 9. Брянцева Е. В. – БИЦ директоры;
 10. Ербосынова А. С. – Тіркеу кеңсесінің директоры;
 11. Ахметова П. Т. – «ЭУМКД қалыптастыру және мониторингі» комитетінің төрағасы;
 12. Ахметжанова А. Х. – «Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, мониторингілеу және бақылау» комитетінің төрағасы;
 13. Урсарова А. К. – «Аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу мониторингі» комитетінің төрағасы;
 14. Қарасаева А. Р. – «Оқу-әдістемелік әдебиетті жоспарлау және басып шығару»комитетінің төрағасы;
 15. Битилеуова З. К. – «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікті пайдалану» кафедрасының меңгерушісі;
 16. Кенжебаева Г. Ж. – «Көліктегі Логистика және менеджмент» кафедрасының меңгерушісі;
 17. Кулманов К. С. – «Құрылыс инженериясы» кафедрасының меңгерушісі;
 18. Әшірбаев г. К. – «Жылжымалы құрам» кафедрасының меңгерушісі;
 19. Шыңғысов Б. Т. – «Автокөлік құралдары және тіршілік қауіпсіздігі»кафедрасының меңгерушісі;
 20. Әбдірайымова А. С. – «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер және дене тәрбиесі» кафедрасының меңгерушісі;
 21. Смайылова Ф. И. – «Тілдік дайындық» кафедрасының меңгерушісі;
 22. Мұстаяпов А. О. – «Жалпы инженерия» кафедрасының меңгерушісі;
 23. Егзекова А. Т. – «Энергетика»кафедрасының меңгерушісі;
 24. Қасымова Д. Т. – «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі;
 25. Сансызбай К. М. – «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының меңгерушісі;
 26. Мамырбаев О. Ж. – «Ақпараттық және есептеу технологиялары институты» РМК бас директорының орынбасары;
 27. Әбдіреев Г. А. – «KTZ Express-KTZE Южный»АҚ филиалының жұмыс паркін есепке алу және тапсырыстарды орындау бөлімінің бас маманы;
 28. Адамбаева С. М. – Қазақстан вагон (контейнер) тасымалдаушылары мен операторлары қауымдастығының бас директоры
 29. Саламат Ш. А. – РЭТ-22-3, білім алушы;
 30. Сайдалина Н. – УУО-22-2, білім алушы;
 31. Мамитов Е. А. – МН-ПСЖД-22-1 білім алушы.

file pdf icon РИ-АЛТ-01 Оқу-әдістемелік кеңесі туралы нұсқаулығы

file pdf icon ЛжКА Оқу-әдістемелік кеңесінің (ОӘК) 2023-24 оқу жылына арналған ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

file pdf icon 2023-2024 оқу жылына арналған оқулықтарды, оқу құралдарын, әдістемелік нұсқаулықтарды (ұсынымдарды) басып шығару тақырыптары

file pdf icon ОӘК Академиялық комитеттерінің 2023-2024 жылдарға арналған жұмыс жоспары

Академиялық  комитет (АК) — кафедралар базасында жұмыс істейтін, білім беру бағдарламаларын (ББ) әзірлеумен және жетілдірумен айналысатын алқалы орган.

АК төрағасы— ББ басшысы.

АК төрағасының орынбасары — Жұмыс берушінің өкілі.

АК құрамын «Логистика және көлік академиясы» АҚ Президент – Ректоры бекітеді.

АК негізгі міндеттері

 • ББ, олардың құрылымдық элементтерін (оқу жұмыс жоспарларын, оқу нәтижелерін) және РИ-АЛТ-33 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламасын әзірлеу тәртібі туралы ереже» қағидаларында айқындалған құжаттарды әзірлеу
 • ББ әзірлеудің үздік әлемдік және отандық тәжірибесін талдау және имплементациялау.
 • бітірушінің құзыретіне қойылатын талаптарды нақтылау және оларды дайындау сапасын бағалау үшін жұмыс берушілермен және ББ-ның өзге де мүдделі тараптарымен өзара іс-қимыл жасау
 • ББ компоненттерін енгізу немесе өзгерту бойынша алқалы шешімдер қабылдау
 • еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып, ББ мазмұнын талдау және жетілдіру және қайта жобалау.

file pdf icon Академиялық Комитеттің 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

Ғылыми-техникалық кеңес (бұдан әрі – ҒТК) академияның ғылыми – зерттеу және инновациялық қызметті қалыптастыру және практикалық іске асыру саласындағы консультативтік-кеңесші органы болып табылады.

ҒТК төрағасы ғылым және ынтымақтастық жөніндегі проректор болып табылады. ҒТК дербес құрамы Ғылыми Кеңесте қаралады және Академия Президенті-ректорының бұйрығымен бекітіледі.

ҒТК негізгі міндеттері:

 • Академия үшін перспективалы ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет бағыттарын, олардың мамандар даярлау бейініне және білім беру бағдарламаларына сәйкестігін айқындау.
 • Ғылыми-зерттеу қызметі процесінде алынған нәтижелерді пайдалану бойынша ұсынымдар әзірлеу.
 • Ғылымның, техниканың және технологиялардың дамуына ықпал ететін ғылыми зерттеулерді орындауға неғұрлым ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді, қабілетті білім алушыларды, магистранттарды, докторанттарды және жас ғалымдарды тарту.
 • Ғылыми және білім беру қызметін интеграциялаудың тиімді нысандарын анықтау, ғылыми қызметтің мамандарды даярлау сапасына әсерін күшейту.
 • Академияда жүргізілетін ғылыми зерттеулердің негізгі нәтижелерін талдау және бағалау, академия бөлімшелерінің ғылыми-зерттеу қызметінің қорытындыларын қарау.
 • Академияның ғылыми және ғылыми-техникалық қызметін және оның білім беру үдерісімен өзара байланысын бағалау критерийлерін әзірлеу және оған қатысу.
 • Аталған қызмет салаларын жетілдіруге бағытталған тиісті ұсыныстар әзірлеу.
 • Академияның ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық, инновациялық қызметі мәселелерін қарау, оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу.
 • ҚР Президенті мен Үкіметі айқындаған ҚР ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметінің басым бағыттарын іске асыруға жәрдемдесу.
 • Академияның ғылыми-инновациялық қызметінің стратегиялық және ағымдағы жоспарларын қарау және бекіту.
 • ҚР Бірыңғай мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатын қалыптастыру және іске асыру кезінде Академияның басқа ғылыми ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен өзара іс-қимыл мәселелерін қарау.
 • Академияның ғылыми және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарын жетілдіру бойынша ұсыныстарды зерделеу және әзірлеу.
 • Академияның ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық даму саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу.
 • Академияның ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу.
 • Ғылыми кадрларды даярлауға және ОПҚ ғылыми біліктілігін арттыруға жәрдемдесу.

file pdf icon Ғылыми-техникалық кеңестің ережесі

file pdf icon 2023-2024 оқу жылындағы Ғылыми-техникалық кеңестің жұмыс жоспары

file pdf icon 2023-2024 оқу жылындағы Ғылыми-техникалық кеңестің құрамы

file pdf icon Алқалы органдардың құрамы туралы 04.10.2023 жылғы 147а Бұйрығы

Әлеуметтік Кеңес (ӘК) – алқалы орган, «ЛжКА» АҚ білім алушыларына әлеуметтік қолдау көрсету және оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру тәртібін қарайды.

ӘК төрағасы – Академия Президент-Ректоры.

ӘК төрағасының орынбасары – корпоративтік және әлеуметтік даму Проректоры.

ӘК құрамын «Логистика және көлік Академиясы» АҚ Президенті-Ректоры бекітеді.

Әлеуметтік Кеңестің негізгі міндеттері:

 • әлеуметтік осал топтарынан білім алушыларының мүдделерін қорғау және оларды ұсыну;
 • «ЛжКА» АҚ білім алушыларына оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру, әлеуметтік қолдауды тағайындау және негіздерін, тәртібі мен шарттарын айқындау;
 • қаржыландыруды көзін табу және әлеуметтік қорғауды жетілдірудің заманауи тетіктерін әзірлеу және ұсыну.

2023-2024 жылына арналған Әлеуметтік кеңестің құрамы

 1. Амиргалиева Салтанат Нурадиловна – Президент-Ректор, Әлеуметтік Кеңестің төрағасы;
  Әлеуметтік Кеңес мүшелері:
 2. Иванов Андрей Александрович – корпоративтік және әлеуметтік даму Проректоры, Әлеуметтік Кеңес төрағасының орынбасары;
 3. Ырысы-ақ Айбек Аманжолұлы – қаржы директоры;
 4. Жармагамбетова Меруерт Советовна – Академиялық қызмет Проректоры;
 5. Тойгожинова Айнур Жумакановна – «Автоматтандыру және телекоммуникациялар» институтының директоры;
 6. Мусаева Гульмира Сериковна – «Логистика және басқару» институтының директоры;
 7. Абдрешов Шамиль Асқарович – «Көлік инженериясы» институтының директоры;
 8. Ташимбетова Акдана Турсынхановна – Базалық және қашықтықтан білім беру» институтының директоры;
 9. Ишанов Ерназар Хамидуллович – Әскери істер институтының бастығы;
 10. Турлыбаев Ержан Ермекович – Заң департаментінің директоры;
 11. Доштаев Кунтуган Жубанышович – Кәсіподақ комитетінің төрағасы;
 12. Имангалиев Думан Мырзагалиевич – Маркетинг және PR басқарушы директоры;
 13. Турлыбекова Ақкмарал Салабатовна – тәрбие және әлеуметтік жұмыс департаментінің директоры;
 14. Бисенов Мухасан Садыкович – Студенттік Үкіметтің төрағасы, ПДМ-21-1 оқу тобының студенті;
 15. Асылбекова Гульмира Жаксыбаевна – тәрбие және әлеуметтік жұмыс департаментінің бас маман-сарапшысы, Әлеуметтік Кеңестің хатшысы.

file pdf icon ЖН-ЛжКА-91 Әлеуметтік Кеңес туралы ереже

file pdf icon 2022-2023 оқу жылында «ЛжКА» АҚ білім алушыларына әлеуметтік қолдау көрсету

file pdf icon 2023-2024 оқу жылының бірінші жартыжылдығында «ЛжКА» АҚ білім алушыларын әлеуметтік қолдау көрсету

Приемная комиссия