Select Page

Жастар ғылымы

Молодежная наука

«Логистика және көлік академиясы» АҚ Ғылым және коммерцияландыру департаменті жас ғалымдарға олардың кәсіби деңгейін арттыруға, ғылыми әлеуетін дамытуға және олардың шығармашылық мүмкіндіктерін іске асыруға, ғылыми жастардың кәсіби, зияткерлік мүдделері мен құқықтарын қорғау және іске асыруды ұсынуға жәрдем көрсетеді.

Ғылым және коммерцияландыру департаменті білім алушылар арасында ғылыми-зерттеу жұмыстарының (жобаларының) конкурстарын және пәндік олимпиадаларды ұйымдастырады және өткізеді.

Академияда жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК), студенттік ғылыми қоғам (СҒҚ), студенттік ғылыми үйірмелер (СҒҚ), студенттік конструкторлық бюролар (СКБ) және студенттік ғылыми-зерттеу зертханалары жұмыс істейді.

Макет автомобильной дороги на горной и равниной местности разработанный по плану студенческого научного кружка «Автодорожник»
Таулы және жазық жерлердегі автомобиль жолының макеті "Автодорожник" студенттік ғылыми үйірмесінің жоспары бойынша әзірленген»
Процесс работы студенческого научного кружка «Device Design (DD)»
Device Design (DD) "студенттік ғылыми үйірмесінің жұмыс барысы)»
Схема макета стрелочного электропривода Р 80 собранного по плану студенческой научной исследовательской лаборатории «СЦБ»
"СОБ" студенттік ғылыми зерттеу зертханасының жоспары бойынша құрастырылған Р 80 бағыттамалық электржетегінің орналасу сызбасы

РСПО қорытындысы

ҒЗСЖ қорытындысы

Приемная комиссия