Select Page

Қашықтықтан оқыту бөлімі

"Базалық және қашықтықтан білім беру" институты директорының орынбасары

Абдрешов Шамиль Аскарович,
Техника ғылымдарының магистрі

Моб.тел.: +7 707 205 01 03
e-mail: sh.abdreshov@alt.edu.kz

Бөлім тарихы

2020 жылдың 1 маусымында қашықтықтан оқыту бөлімі құрылды.

Бөлім мамандары

Бас маман-сарапшы

Кәрібаева Аяулым Болатқызы

«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану», «көліктік логистика», «саладағы Қызметтерді басқару» ББ бойынша координаторы

Тел.ном.: +77086071896
e-mail: a.karibayeva@alt.edu.kz

Шекейбаева-А

Бас маман-сарапшы

Шекейбаева Алмагүл Нұрбосынқызы

«Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану», «Көліктік логистика» ББ координаторы

Байл.тел. 8-701-315-97-15
e-mail: a.shekeibaeva@alt.edu.kz

Доғдырхан Жадыра Қуанышқызы

Бас маман-сарапшы

Доғдырхан Жадыра Қуанышқызы

«Жол және жол машиналары», «Локомотивтер», «Вагондар», «Теміржол және жол шаруашылығы», «Автомобиль жолдары және аэродромдар» ББ  бойынша координаторы

Тел.ном.: +7 708 588 2056
e-mail: zh.dogdyrhan@alt.edu.kz

 

Бөлім туралы ақпарат

Бөлім: Қашықтықтан білім беру

Мекен-жайы: Шевченко көшесі 97, Масанчи қиылысы, 2 этаж 2214 аудитория

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ

«Базалық және қашықтықтан білім беру» институты студенттерінің назарына!

Қашықтықтан оқыту-ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен оқу орнына немесе уақытына қарамастан қашықтықтан оқыту мен білім алушының өзара іс-қимылы негізінде іске асырылатын білім беру процесі. Қашықтықтан оқыту үйден шықпай-ақ 24/7 режимінде сабаққа қатысуға мүмкіндік береді. Академияның бұл бағдарламасы бірінші жоғары білімі бар адамдарға және оқу бағытын жалғастыратын орта кәсіптік білімі бар адамдарға (колледж түлектері) ұсынылады.

Оқу ұзақтығы

Жоғары білім негізінде оқыту 2 немесе 2,5 жыл бойына жүзеге асырылады. Әр жыл екі академиялық кезеңді қамтиды (күзгі сессия және көктемгі сессия). Сессияны ұйымдастыру мерзімдері әр оқу жылына арналған академиялық күнтізбемен анықталады.

Техникалық және кәсіптік білім негізінде (колледжден кейін)  оқу 2 жыл 5 ай немесе 3 жыл  бойына жүзеге асырылады. Әр жыл екі академиялық кезеңді қамтиды (күзгі сессия және көктемгі сессия). Сессияны ұйымдастыру мерзімдері әр оқу жылына арналған академиялық күнтізбемен анықталады.

Оқыту тілі: орыс тілі

1 кезең – Бағдарлы апта (бір апта ішінде)
2 кезең – теориялық дайындық процесі
3 кезең – Бақылау және бағалау

Студенттермен кездесу кестесі

Дипломдауды рәсімдеу бойынша бітіруші кафедралармен «Базалық және қашықтықтан білім беру» институтының қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқитын күндізгі оқу бөлімінің бітіруші курс студенттерімен Онлайн кездесу.

 

Топтар Уақыты Жауапты
1

УВД-ЖППХ-19-1

УСД-ЖППХ-19-1

УСД-АДА-19-1р

УСД-В-19-1р

УСД-Л-19-1,2

15.02.2022 ж.

Уақыты: 20.30 с

 

«Магистралдық инженерия» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aS1ngHfbbuS03H863-I80xuACqLUf_bz-f2L3FGuCiQg1%40thread.tacv2/1644834353119?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22104d2dba-3efe-45a7-82df-c9964b4012b0%22%7d

2 УСД-ЭЭ-19-1р

16.02.2022 ж.

Уақыты: 19.00 с

«Электрэнергетикасы» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE0ZWNjYWMtOWJjOC00YTIxLWJjZDEtYjAyM2QzZWJlNTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%223269f1f4-c2b6-4b25-90fc-b06a7f15976b%22%7d

 

3

УСД-РЭТ-19-1

УСД-РЭТ-19-2

15.02.2022 г.

Уақыты: 18.00 с

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a31H-jZxiR7nqHhExmaDu-OfdS02eONCNw1FbwiR4iWE1%40thread.tacv2/1644830481784?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22582d6228-9664-4403-9398-e2df0bc24de6%22%7d

4

УСД-АУ-19-1

УСД-АУ-19-2

УСД-АУ-19-3

УСД-АУ-19-4

16.02.2022г.

Уақыты: 17.00 с

 

«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJlNDU0YzQtMDcxYi00ZTk1LWJkNzYtZjNhOGMwOGY3NzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22e95954b3-4ee2-41fb-8170-c965b5117046%22%7d

5

УСД-ОП-19-1

УСД-ОП-19-2

УСД-ОП-19-3

УСД-ОП-19-4

УСД-ОП(ОПКД)-19-1

УСД-ОП(ОПКД)-19-2

 

15.02.2022ж.

Уақыты: 18.30с

«Көлікті пайдалану және тасымалдауды ұйымдастыру»кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNjODhhMGMtMDIxYy00NGY1LTk1NTgtZTA1OGQ3NmI1NTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%2202f17687-cd3f-45ea-a7c6-2ee03dd31e09%22%7d

6

УСД- ПДМ-19-1р

УСД-ААХ-19-1р

17.02.2022ж.

Уақыты: 17.30 с.

«Автокөлік құралдары және тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQHc4sEZU9v4Gvm7NAS3B9-_Jz7GqYXY4NJzK7RfakAM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c077c19-413e-473d-bc88-32e5f8e48f45&tenantId=6805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9

 

7

УСД-ТЛ-19-1

УСД-ТЛ-19-2

15.02.2022 ж.

Уақыты: 20.00 с

Кафедра «Логистика и менеджмент на транспорте»

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVlYzEzZTQtNTczMy00NmIwLWE3ZDYtMjA3MjAwZWZkNTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%220fa104d4-7749-4414-a0b0-a22a75924477%22%7d

 

Студенттермен кездесу кестесі

Базалық және қашықтықтан білім беру» институтының қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқитын күндізгі оқу бөлімінің бітіруші курс студенттерімен Онлайн кездесу.

Уақыты Жауапты

17.02.2022 г.

Время: 19.30 ч.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alu0UkQPDfIc4qpPjlRv0KZQL5IjoGcAfYJaZKE63Fj01%40thread.tacv2/conversations?groupId=dce5b698-7537-4923-87eb-3b1a2efb51da&tenantId=6805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9

 

Приемная комиссия