Select Page

2022 ж. 30 қарашада ф.ғ. к. У. Б. Әділбаева тілдік дайындық кафедрасының қауымдастырылған профессоры АЛТның барлық мамандықтарының 1 курс магистранттарына арналған «How to write research papers» ғылыми семинарын өткізді. Семинар кафедраның ғылыми жұмыс жоспары бойынша ұйымдастырылды. Магистранттар ғылыми стиль туралы толық ақпарат алды, Scopus, ScienceDirect, Google Academy базасынан ақпаратты іздеу, IMRAD құрылымы, дәйексөз, плагиат, рецензиялау және т.б. Бұл семинар магистранттар үшін өзекті және қызықты болды. Магистранттар өз кезегінде диссертация тақырыбы бойынша ағылшын тілінде шолу баяндамаларын жасады.

Приемная комиссия