Select Page

2023 жылдың 04 желтоқсанында “Тілдерді оқыту” кафедрасында тілдерді оқыту кафедрасының ассистент-мұғалімі, г.ғ.м Серикова А.С. ұйымдастыруымен «Техникалық университеттерде ағылшын тілін оқытудың заманауи әдістері» тақырыбында оқу-әдістемелік семинар өтті.

Семинарда «кейс» әдісінің рөлі ашылды. Кейс технологиялары (нақты жағдайлар арқылы оқыту) студенттерге тәжірибеден нақты жағдайлар ұсынылғанда оқытуда дәстүрлі түрде қолданылады. Кейс әдісін қолданатын мұғалімдер оның мәнін әртүрлі түсінеді және ол былай түсіндіріледі: инновациялық технология; әдістемелік контексте: танымның басқа әдістері біріктірілген күрделі жүйе; студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру формасы; жоба; оқу материалын ұйымдастыру тәсілі (мысалы, шет тілінде сөйлеу); топтық жұмыс түрі; шет тілінде кәсіби бағытталған қарым-қатынасқа үйрету құралы.

Семинардың практикалық бөлімінде кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы әртүрлі білім беру технологияларының әдістемелік техникасын кіріктіруге белсенді қатысты.

Приемная комиссия