Select Page

Академиялық саясат және сапа департаменті ұйымдастырған дуальды білім беру элементтерімен сабақтар өткізуді бақылау айлығы шеңберінде өндірісте сабақтар өткізудің бекітілген кестесіне сәйкес 2024 жылғы 16 сәуірде «Транстелеком» АҚ (Байланыс үйі) сабағына қатысты. Оқытушы- «АКТ» кафедрасының ассистент-профессоры Б.Е. Мамилов. «Телекоммуникация желілеріндегі маршруттау және коммутация» пәні.

Приемная комиссия