Select Page

2022 жылдың 17 қазанда 2505 аудиторияда Астана уақыты бойынша сағат 14:00-де Логистика және көлік академиясының  «Көліктегі логистика және менеджмент» кафедрасының 8D11362 – «Логистика» (салалар бойынша)  мамандығы бойынша докторанты Қайратқызы Гүлістанның докторлық диссертациясы бойынша ғылыми семинар өтеді. Сілтеме.

Диссертациялық жұмыстың тақырыбы – «Адам капиталының негiзiнде көлiк логистикасының жетiлдiру».

«Адам капиталына негізделген көліктік логистиканы жетілдіру».

Отандық ғылыми кеңесші: т.ғ.к., қауымдастырылған профессор Айкумбеков Мүсілім Нұрымұлы Алматы, Қазақстан.

Шетелдік ғылыми кеңесші: т.ғ.д, профессор Таран Игорь Александрович, Днепр, Украина.

Приемная комиссия