Select Page

Құжаттар қабылдау – 13.01.2023 ж. – 26.01.2023 ж. аралығы

КАФЕДРА БОЙЫНША ПОҚ-ның  БОС ОРЫНДАР ТІЗІМІ:

Кафедра

ПОҚ лауазымы

Жүктеме саны

Оқытылатын пәндері

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы

Ассистент-профессор

0,5

IP-телефония, Радиотехника және телекоммуникация негіздері

«Көліктегі логистика және менеджмент» кафедрасы

«Логистика» циклы

ЛжКА қауымдастырылған профессоры

0,5

Мамандандырылған тасымалдар логистикасы, Жеткізу тізбегін басқару, Қоймалау логистикасы

Сениор-лектор

0,5

Халықаралық логистика, Өндірістік логистика, Қоймалау логистикасы, Логистика негіздері, Жахандық логистика, Жеткізу тізбегін басқару

«Менеджмент» циклы

Ассистент-профессор

1

Экономикалық теория негіздері, Экономика және кәсіпкерлік негіздері, Менеджмент негіздері, Логистикадағы Business communication, Экономика ВСМ, Көлік жобасын басқару

Ассистент-оқытушы

0,25

Экономикалық теория негіздері, Экономика және кәсіпкерлік негіздері, Менеджмент негіздері

«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер және дене шынықтыру» кафедрасы

«ӘГП» циклы

Ассистент-оқытушы

1

Қазақстан тарихы

 «Жалпы инженерия» кафедрасы

Ассистент-оқытушы

1

Математика 2

ИТОГО:

4,5

«ЛжКА» АҚ профессор-оқытушылар құрамы
және институт директорларының
бос лауазымдарын жариялау ережесіне 
Қосымша 1

«ЛжКА» АҚ профессор-оқытушылар құрамының  академиялық лауазымдарының  конкурстық-біліктілік талаптары

ЛжКА қауымдастырылған профессоры:

1) ғылыми дәрежесі: ғылым докторы, ғылым кандидаты немесе философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD);

2) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы;

3) КазККА/ЛжКАда ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл жұмыс өтілі немесе ЖОО-да 7 жылдан жоғары ;

4) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 5 ғылыми жарияланымның болуы және

JCR (JCR) бойынша импакт-факторы бар немесе Web of Science Core жүйесіндегі Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index дерекқорларының бірінде индекстелген халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдағы 1 ғылыми мақала немесе CiteScore (СайтСкор) пайыздық көрсеткіші бойынша Scopus дерекқорында25-тен кем емес

Ассистент – профессор:

1) ғылыми (академиялық) дәрежесі: ғылым кандидаты, философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD) немесе академиялық атағы «КазККА/ЛжКА доценті»;

2) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы;

3) ЖОО-да ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл жұмыс өтілі;

4) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 5 ғылыми жарияланымның болуы және

JCR (JCR) бойынша импакт-факторы бар немесе Web of Science Core жүйесіндегі Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index дерекқорларының бірінде индекстелген халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдағы 1 ғылыми мақала немесе CiteScore (СайтСкор) пайыздық көрсеткіші бойынша Scopus дерекқорында 10-нан кем емес;

5) білімінің, ғылыми және (немесе) академиялық дәрежесінің оқылатын пәндер бойынша профильге сәйкестігі.

Өтініш берушінің жоғары кәсіптік білімі және мамандығы бойынша практикалық жұмыс өтілі 10 жылдан астам немесе кадрларды даярлау саласында 5 жылдан астам басшылық қызмет өтілі болған жағдайда 1-4-тармақтарды сақтау талап етілмейді.

Сениор-лектор:

1) философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD),   магистр (MSc, MА) немесе жоғары кәсіби білім;

2) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы («Дене тәрбиесі» пәнінен басқа);

3) ғылыми-педагогикалық қызметте жұмыс өтілі: профиль бойынша докторы, философия докторы (PhD) үшін 3 жылдан жоғары;  магистр (MSc, MА) үшін 5 жылдан жоғары, басқа санаттағылар үшін – 10 жылдан жоғары;

4) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 4 ғылыми жарияланымның болуы және

JCR (JCR) бойынша импакт-факторы бар немесе Web of Science Core жүйесіндегі Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index дерекқорларының бірінде индекстелген халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдағы 1 ғылыми мақала немесе CiteScore (СайтСкор) пайыздық көрсеткіші бойынша Scopus дерекқорында 5-тен кем емес;

Өтініш берушінің жоғары кәсіптік білімі және мамандығы бойынша практикалық жұмыс өтілі 5 жылдан астам немесе кадрларды даярлау саласында 5 жылдан астам басшылық қызмет өтілі болған жағдайда 1-4-тармақтарды сақтау талап етілмейді.

Ассистент-оқытушы:

1) академиялық дәреже: магистр (MSc, MА) немесе жоғары кәсіби білім;

2) наличие не менее 1 научной публикации.

 Ескертулер:

 1. Конкурсқа қатысушыларға артықшылық беріледі:

     – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, түрлі халықаралық қорлар қаржыландыратын ғылыми жобалар, патенттер мен авторлық куәліктер, іргелі және қолданбалы зерттеулерге гранттар және т.б.ұтып алған және қатысқан болса;

– IELTS, TOEFL сертификаттары.

 1. «Дене тәрбиесі» пәнінен беретін барлық академиялық лауазымдарына үміткерлердің жарияланымдары болуы міндетті емес.

«ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫ» АҚ
2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА
ПОҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ ЛАУАЗЫМДАРЫНЫҢ ЖАЛАҚЫ ДЕҢГЕЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

 

Лауазымы Ғылыми дәрежені қоса есептегенде, санатқа байланысты жалақы, теңгемен
ЛжКА қауымдастырылған профессор 310 000
Ассистент-профессор 290 000
Сениор-лектор 270 000
Ассистент-оқытушы 230 000

Ескерту: ғылыми дәрежелер үшін қосымша төлемдер қарастырылған:
ғылым кандидаты, PhD докторы – 17 АЕК;
ғылым докторы – 34 АЕК

КЕРЕКТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:

 1. Өтініш (1 үлгі бойынша);
 2. Түйіндеме (резюме) (2 үлгі бойынша);
 3. Жеке куәлік көшірмесі;
 4. Жоғары білімі туралы, академиялық және ғылыми дәреже, ғылыми атағы туралы құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері. Шет тіліндегі дипломдар үшін мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы міндетті түрде қоса беріледі;
 5. Қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы куәліктердің көшірмелері және оларды салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары (конкурс жарияланған күнге дейін 2017-2022 жылдарға). Білім беру ұйымының байланыс нөмірлерін тіркеу керек;
 6. Ғылыми жарияланымдар, жұмыстар мен өнертабыстар тізбесі (2017-2022 жылдарға арналған ғылыми қызмет нәтижелерін жариялау үшін ұсынылған жарияланымдар тізіміне енгізілген бейіні бойынша жарияланымдарда, 1-ші санатқа енгізілген халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы мақалалар тізбесі Web of Science Core Collection (Web of Science Core Collection) жүйесіндегі JCR (JSR) деректеріне сәйкес 2-ші, 3-ші квартиль немесе растайтын құжаттары мен әсерлері қоса тіркелгенCiteScore пайыздық көрсеткіші бар (уақыт ауқымына сілтемесіз), растайтын құжаттар мен басып шығарулары қоса беріледі (3 үлгі);
 7. Кафедраның оқыту бағыты шеңберінде оқытылатын пәндердің (модульдердің) әзірленген курстары туралы ақпарат (еркін үлгіде) (2017-2022жж.);
 8. Өтініш беруші жетекші немесе орындаушы болған ғылыми гранттар туралы анықтама (бар болса) (2017-2022 жылдарға);
 9. Тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті берген есепке алу деректерінің бар немесе жоқытығы туралы ХҚО анықтамасы;
 10. Конкурсқа қатысушының наркологиялық және психоневрологиялық ұйымдарда есепте тұрмағаны туралы ХҚО-ның анықтамалары;
 11. № 075/у үлгісіндегі медициналық анықтама;
 12. Ашық сабақтың нәтижесі бойынша сабақ сапасын сарапшылық бағалау.
  «ЛжКА» АҚ-да бұрын жұмыс істемеген үміткер:
  – оқытатын пәннің презентациясын өткізеді (дәрістің немесе практикалық сабақтың 10-15 минуттық үзіндісі), оны ағымдағы оқу жылына бекітілген қызметкерлерінің немесе жетекші оқытушылардың арасынан сарапшылар бағалайды. Презентацияның соңында сарапшылар сабақтың сапасын сараптамалық бағалауға арналған форманы толтырады;
  – мәлімделген пәндердің біріне оқу-әдістемелік кешен немесе дәріс конспектісі/ әдістемелік құрал/ әдістемелік нұсқау ұсынылуы тиіс.
 13. Кафедра меңгерушісі және институт директоры құрастырған және қол қойған өтініш беруші туралы дәлелді қорытынды;
 14. Өтініш берушіге кафедра отырысының хаттамасының шешімінен үзінді көшірме;
 15. Өтініш берушіге кафедра меңгерушісі және институт директоры қол қойған аттестаттау парағы.

  «ЛжКА» АҚ-да жұмыс істейтін үміткерлер 4, 9, 10, 11-тармақтар бойынша құжаттарды тапсырудан босатылады.

  13, 14, 15-тармақтардағы құжаттарды өтініш берушіге конкурстық құжаттаманы кафедра отырысында қарағаннан кейін кафедра меңгерушісі береді.

  Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (бұрынғы жұмыс орны басшылығының ұсынымдары), сондай-ақ жұмыс тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы.

  Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін кафедраларда үміткерлердің тізімі қалыптастырылады және өтініш берушінің конкурстық құжаттамасын тиісті кафедра отырысында алдын ала қарау үшін кесте жасалады, бұл туралы кафедра өтініш берушіге хабарлайды.

  КОНКУРС ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ҚАҒАЗ ТҮРІНДЕ ұсынбаған және өтінім мен құжаттарды берудің белгіленген мерзімдерін бұзған жағдайда, өтінім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

  «Логистика және көлік академиясы» Акционерлік қоғамы
  Профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымдарына конкурс өткізетін орын:
  Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 97

  Құжаттар қабылдау: «ЛжКА» АҚ » https://alt.edu.kzресми сайтында жарияланған күннен 14 күнтізбелік күн ішінде 13.01.2023-26.01.2023 аралығында

  Құжаттар қабылданатын мекен-жай: Алматы қ. Шевченко көш., 97
  2712 кабинет –  HR департаменті.
  Жұмыс күндері (дүйсенбіден жұмаға дейін, 08.30-17.30 сағат аралығы)

  Приемная комиссия