Select Page

«Энергетика» кафедрасы  академияның профессор-оқытушылар құрамын, магистранттары мен студенттерін «Kazakhmys distribution электрмен жабдықтау жүйелеріндегі жаңа технологиялар» тақырыбындағы онлайн қонақ дәрісіне қатысуға шақырады.

Өтетін уақыты мен орыны: 20 сәуір 2022 ж. сағат 11:30, конференц зал (7 этаж)

MS Teams платформасында (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRhMTE1NjEtZDBmOS00MjBjLTg4ZjctZmIzZjkwZGZhYzMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%2274f97d1e-92b3-44a2-bfc6-5576e0d18777%22%7d )

Шақырылған қонақ: Сағындық Нариман Базарқұлұлы – «Kazakhmys Distribution» (Қазақмыс Дистрибьюшн) ЖШС бас директоры

Приемная комиссия