Select Page

Кураторлық қызмет

«ЛжКА» АҚ топ кураторлары  студенттік ұжымды ұйымдастыруға және онда жоспарлы тәрбие жұмысын жүргізуге қабілетті тәжірибелі ПОҚ қатарынан тағайындалады. Студенттік топ кураторының жеке басына қойылатын негізгі талаптар: әлеуметтік және кәсіби құзыреттілік, тәрбие жұмысына жеке дайындық, жоғары адамгершілік мәдениеті, азаматтық, жауапкершілік және әдептілік.

Оқу тобының кураторы кафедраның аға кураторының және директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарының басшылығымен өз жұмысын ұйымдастырады және өзіне бекітілген студенттік топта (немесе топтарда) оқу-тәрбие үдерісін үйлестіруге жауап береді.

Куратор жұмысының негізгі бағыттары мен міндеттері:

Студенттің жеке басының өзін-өзі дамытуына және өзін-өзі жүзеге асыруына, оның қоғамда табысты іске асырылуына жағдай жасау, оқу тобындағы тәрбие жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру арқылы студенттердің әлеуметтік-психологиялық бейімделуіне, жеке және кәсіби қалыптасуына және дамуына жәрдемдесу.

Куратордың тәрбие жұмысының негізгі міндеті студенттердің бойында азаматтық жауапкершілік пен құқықтық сана-сезімді, руханият пен мәдениетті, бастамашылдықты, дербестікті, толеранттылықты, қоғамда табысты іске асыру қабілетін қалыптастыру болып табылады.

Куратор қызметінің міндеттері:

 • Студенттің жеке басын жан-жақты зерттеу: мінез, бейімділік, қабілет, өмірлік тәжірибе, білім багажы, өмірлік перспективаға көзқарас, әр студенттің тұрмыстық және материалдық өмір сүру жағдайлары;
 • Топ студенттерінің кәсіби және жеке қалыптасу процестерін басқару;
 • Топ ұжымының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, олардың жұмысын қалыптастыру және ұйымдастыру;
 • Контингентті сақтау бойынша жұмыс;
 • Топта оқу мен шығармашылық өзін-өзі көрсетуге ықпал ететін қолайлы микроклимат құру;
 • Студенттердің денсаулық және салауатты өмір салты құндылықтарын қалыптастыру;
 • Бірінші курс студенттерін студенттік өмірдің жаңа жағдайларына бейімдеу бойынша жұмыс;
 • Студенттердің адамгершілік, эстетикалық, саяси және құқықтық мәдениетін қалыптастыру
 • Патриоттық тәрбиені ұйымдастыру;
 • Топта оқу процесі кестесінің орындалуын талдау, артта қалған студенттерді анықтау және материалды меңгеруге көмек көрсетуді ұйымдастыру, үлгерім мен сабаққа қатысуды арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу және өткізу;

Ата-аналармен жұмыс.

Куратордың функционалдық міндеттері:

 • Студенттік топта жұмыс жоспарлауды жүзеге асыру, старостаны, топ активін сайлауды ұйымдастыру, сондай-ақ басқа да тапсырмаларды бөлу және оларды бақылау.
 • Студенттік топта достық, достық қарым-қатынас орнатуға ықпал ету.
 • Студенттерді «ЛжКА» АҚ ішкі тәртіп қағидаларымен, студенттер үйлерінде тұру қағидаларымен, «ЛжКА» АҚ студентінің анықтамалық-жолсілтемесімен, «ЛжКА» АҚ күндізгі оқу бөлімінде оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету туралы ережемен және «ЛжКА» АҚ студенттері мен магистранттарына оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережемен таныстыру.
 • Студенттерді шығармашылық іс-шараларға, ғылыми және қоғамдық қызметке тарту.
 • Студенттерді құқықтық ағарту, құқыққа қарсы мінез-құлықтың алдын алу, олардың деструктивті сипаттағы ұйымдарға тартылуына жол бермеу бойынша жұмыс жүргізу.
 • Қоғамға қарсы әрекеттерге бейім студенттермен жеке профилактикалық жұмыс жүргізу. Студенттің мінезін зерттеу және оның жеке портретін жасау.
 • Студенттер үйлеріне үнемі барып тұру, студенттерге тұрмыстық мәселелерді шешуге көмектесу.
 • Қажет болған жағдайда ПОҚ мен ата-аналарды тарта отырып, оқу ақысын, ағымдағы үлгерімі мен сабаққа қатысуын жүйелі түрде бақылауды жүзеге асыруға, аттестаттау, сессия қорытындыларын талқылау.
 • Өз жұмысын студенттерге жеке көзқараста, олардың мүдделерін, бейімділігін, тұрмысын, денсаулық жағдайын білуде құру.
 • Студенттерге оқу және сабақтан тыс уақыттарын тиімді пайдалануға көмектесу, студенттерді өз бетінше жоспарлауды үйрету.
 • Студенттерді кәсіптік бағдар беру, олимпиадаларға, конкурстарға қатысуға тарту бойынша жұмыс жүргізу, студенттерді қоғамдық пайдалы еңбекке тарту.
 • Топтың егжей-тегжейлі сипаттамасы түрінде жұмыс есебін дайындау (талап бойынша).
 • Кафедра меңгерушісіне студенттік топтағы оқу істері туралы, студенттердің сұранысы, қажеттіліктері мен көңіл-күйлері туралы хабарлау.
 • Семестр қорытындысы бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті, кураторлық журналды және басқа да қажетті құжаттарды кафедраның аға кураторына уақтылы ұсыну.
 • Үнемі кураторлық сағаттарды өткізу: бірінші курс үшін ұсынылатын жиілік бірінші семестрде екі аптада кемінде 1 рет, қалғаны айына кемінде бір рет.
 • Оқу топтарының электрондық деректер базасын уақтылы дайындау.
Приемная комиссия