Select Page

Аудиттің мақсаты: Академиядағы менеджмент жүйесінің жұмысын бағалау.

Инспекциялық аудит ҚР СТ ISO 9001-2016/ ҚР СТ ISO 14001-2016/ҚР СТ ISO 45001-2019 /ҚР СТ ISO 50001-2019 стандарттары Академия дайындаған ИСМ бойынша  барлық талаптарға сәйкес келетіндігін көрсетті..

«EUROASIA MS» ЖШС сәйкестікті растау жөніндегі орган.

Сараптама тобының жетекшісі – ҚР МСТР аудиторы В. И. Соловьев, ҚР МСТР сарапшы – аудиторы И. Х. Зубанов.

Приемная комиссия