Select Page

2023 жылдың 5 желтоқсанында тілдерді оқыту кафедрасында тілдерді оқыту кафедрасының доценті, п.ғ.к., Г.У.Кунакованың ұйымдастыруымен «Тіл пәндерін оқытудағы интеграциялық оқыту» тақырыбында оқу-әдістемелік семинар өтті.

Семинарда тілдік пәндер үшін интегративті оқытудың рөлі ашылды, кіріктірілген оқытудың әдіс-тәсілдері, практикалық сабақтардың кіріктірілген түрлері қарастырылды, оларды қолдану барысында оқытудың мазмұны, құралдары мен әдістері кеңейеді, жағдаяттар әр түрлі болады. даралау мүмкіндіктері пайда болады, студентте дүниенің тұтас бейнесі қалыптасады, бұл бүгінгі таңда университеттерде тілдік пәндерді оқытудың айқындаушы талабы болып табылады. Семинардың практикалық бөлімінде кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы әртүрлі білім беру технологияларының әдістемелік әдістерін интеграциялауға белсенді қатысты, мысалы, «Өзіңді жобалау», «Өсу» әдісі және т.б.

Приемная комиссия