Select Page

Құрметті әріптестер мен ЛжКА студенттері!
2022 жылы 28 сәуірде, сағат 12:00-де
«LaTeX пайдалана отырып ғылыми жарияланымдар дайындау»
тақырыбында PhD, қауымд.профессор Еримбетова Айгерим Сембековнамен онлайн-семинар өткізіледі.

MS Teams платформасында: (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avrn35blNFILEKfW9GAOBjfXSCr5zWCan8x1ZZ4QhnNI1%40thread.tacv2/1650971617484?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22fa3dac2e-ef53-4dd3-a5f3-59d516262268%22%7d)

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы

Приемная комиссия