Select Page

“Автоматтандыру және басқару” кафедрасы

Сансызбай Қанибек Мұратбекұлы

"Автоматтандыру және басқару" кафедрасының меңгерушісі

Сансызбай Қанибек Мұратбекұлы , PhD, Ассистент профессор
Байланыс мәліметтері: каб. № 2310
тел. 8(727) 292-78-97
e-mail: k.sansizbay@alt.edu.kz

Кафедра тарихы

«Автоматика, телемеханика және байланыс» кафедрасы 1977 жылы Алматы теміржол көлігі инженерлері институтының (әрі қарай АТКИИ) жанынан құрылды. Кафедраның құрылуы теміржол автоматикасы және телемеханика саласындағы мамандардың қажеттілігіне байланысты болды. Кафедра тарихы – АТКИИ – ҚазАТК – АЛиТ шежіресіндегі жеке бет.

Кафедраның бірінші меңгерушісі т.ғ.к., доцент Г.А. Глащенков, Харьков көлік инженерлері институтының (ХКИИ) профессоры Н.Ф. Котляренконың шәкірті болды. Оның басшылығымен кафедра материалдық-техникалық базаны құруда, мамандандырылған зертханаларды ашуда алғашқы қадамдарын жасады.

Әр жылдары кафедраны т.ғ.к., доценттер В.И. Шаманов, Ж.К. Дүйсембаева, С.А. Шенсизбаев, Т.Ф. Омаров, т.ғ.к., профессорлар Ж.Н. Ниеталин, С.О. Қадырбеков, т.ғ.д., профессорлар М.Б. Имандосова, Ш.Б. Биттеев, PhD, А.Ж. Тойгожинова басқарды. Кафедраның ғылыми, техникалық және педагогикалық әлеуетін толықтыруға үлкен үлес қосқан доцент Г.Сүлейменова, п.ғ.к., доцент В.Шульц оның одан әрі дамуы мен нығаюына өз үлесін қосты.

2005 жылдың қараша айында «Автоматика, телемеханика және байланыс» кафедрасы «Автоматтандыру және басқару» кафедрасы болып өзгертілді.

Қазіргі уақытта кафедрада бай педагогикалық тәжірибесі бар жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құрамы жұмыс істейді. Қазіргі уақытта кафедраны PhD, ЛжКА қауымдастырылған профессоры Қ. М. Сансызбай басқарады.

Қазіргі уақытта кафедрада келесі білім беру бағдарламалары бойынша жоғары білікті кадрларды даярлау жүзеге асырылуда:

 • 6В07120 – Автоматтандыру және басқару (бакалавриат);
 • 6В07140 – Цифрлы жүйелердің киберқауіпсіздігі – инновациялық білім беру бағдарламасы (бакалавриат);
 • 7М07143 – Технологиялық кешендерді басқару (магистратура, бейіндік бағыт);
 • 7М07144 – Автоматтандыру және басқару (магистратура, ғылыми-педагогикалық бағыт);
 • 8D07158 – Автоматтандыру және басқару (докторантура).

Оқу-әдістемелік жұмыс

Кафедра қызметінің негізгі бағыттарының бірі оқу процесін, әдістемелік және ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруды қамтитын оқу-әдістемелік жұмыс болып табылады.

1. Оқу үдерісі мынадай қызмет түрлерін орындауды көздейді: аудиториялық сабақтар, аралық және қорытынды бақылау жүргізу, практиканың барлық кәсіби түрлерін ұйымдастыру, магистранттар мен докторанттардың ғылыми-зерттеу және эксперименттік-зерттеу жұмыстары, курстық және дипломдық жобалау, конкурстар мен түрлі олимпиадаларды ұйымдастыру және т. б.

2. Кафедраның әдістемелік жұмысы бірқатар функционалдық міндеттерді шешуді қамтамасыз етеді: білім беру бағдарламаларын әзірлеу және өзектендіру, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу, кафедраның әдістемелік конференцияларға қатысуы, әдістемелік семинарлар өткізу, оқу процесінде инновациялық технологияларды пайдалану, әдістемелік әзірлемелерді дайындау, білім беру көрмелерін ұйымдастыру, оқытушылардың біліктілігін арттыру және т. б.

3. Ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмыс оқу жүктемесін есептеу тәсілдерін, кафедраның жоспарлары мен есептерін жасауды, аттестаттау мен аккредиттеуге дайындықты, студенттермен тәрбие жұмысын, олардың сабаққа қатысуын бақылауды және т. б. қамтиды.

ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС

Кафедрада қуатты материалдық-техникалық және зертханалық база, заманауи инновациялық инфрақұрылымдар және сабақтар үшін қажетті инновациялық технологиялар бар. Дәріс аудиториялары презентацияларға арналған бейнепроекциялық жабдықтармен, дыбыс шығару құралдарымен, экранмен жабдықталған және Интернетке шығатын, семинарлар мен практикалық сабақтар өткізуге арналған аудиториялар, сондай-ақ зертханалық сабақтар үшін заманауи зертханалық жабдықтармен, стендтермен, мамандандырылған өлшеу құралдарымен жабдықталған.

Алматы сигнализация және байланыс дистанциясы (ШЧ-33) базасында кафедра филиалы жұмыс істейді. Сонымен қатар, кафедрада бакалавр тәжірибесінің барлық кәсіби түрлерін, магистранттар мен докторанттардың эксперименттік, ғылыми-зерттеу жұмыстарын түрлі жетекші компаниялармен ұйымдастыру үшін 50-ден астам қол қойылған шарттар бар, мысалы – «Қазақстан темір жолы Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы филиалының, «Степногорск Темір Жолы» ЖШС, «Транстелеком» АҚ, «Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі» АҚ, «Жезқазғанредмет» РГП ПХВ, «Сайман корпорациясы» ЖШС, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, ЖШС аймақтық сигнал беру және байланыс қашықтықтары «Мұнайтелеком», «ОралМунайПром» ЖШС және т. б.

Мамандарды даярлау жөніндегі халықаралық ынтымақтастық шеңберінде білім алушыларды ғылыми тағылымдамалар үшін, сондай-ақ академиялық ұтқырлық бойынша шет елдерге жіберу жүзеге асырылады. Кафедра Омбы мемлекеттік Байланыс жолдары университетімен, Рига техникалық университетімен, Варна техникалық университетімен, Люблин техникалық университетімен және т. б. тығыз жұмыс істейді.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы түрлі халықаралық және қазақстандық ғылыми-зерттеу конференциялары мен семинарларына қатысады, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған басылымдарда және Thomson Reuters, Scopus және Web of Science деректер базасына кіретін импакт-факторы бар шетелдік рейтингтік журналдарда белсенді жариялау қызметін жүзеге асырады.

Профессор-оқытушылар құрамы келесі ғылыми жұмыстарды орындады:

 1. ГОСТ 33064-2014 «Сандық кодты автоматты құлыптау дешифраторлары» мемлекетаралық стандарты.
 2. ГОСТ 33890-2016 «Осьтерді санау жүйесі. Қауіпсіздік талаптары және бақылау әдісі» мемлекетаралық стандарты.
 3. «ҚТЖ» ҰК АҚ сигнал беру және байланыс дистанциясының қызметкерлерінің санының нормативі.
 4. «Теміржол автоматикасы және телемеханика жүйелерін жаңғырту және өндіру тұжырымдамасы» жобасы.
 5. Жобаның СОБ бөлімі «32-ЦРКП. ТЭО түзету. Шу-Алматы-1 екінші жолдарының құрылысы».
 6. Жобаның СОБ бөлімі «33-ЦРКП. Астана станциясы мен Сороков станциясын қайта құру».
 7. 787-ЦЖС жобасының СОБ және СС бөлімі. «Шығыс Қазақстан облысы Семей – Жаңа-Семей учаскесінің 657 км металл көпірін күрделі жөндеу».
 8. «Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ темір жол инфрақұрылымын дамытудың және жаңғыртудың 2018-2025 жылдарға арналған бағдарламасы» ТЭО СОБ бөлімі.

2022 жылдың сәуір айында кафедра меңгерушісі – Сансызбай Қ.М., кафедра 2022-2024 жылдарға арналған ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландырудың иегері атанды. Сонымен қатар, осы жылдың қыркүйек айында кафедраның сениор-лекторы – Орынбеков М.Б. 2022-2024 жылдарға арналған «Жас ғалым» жобасы бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландырудың иегері атанды.

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

Кафедрадағы тәрбие жұмысы жоғары адамгершілік, рухани және физикалық сау тұлғаны тәрбиелеуге ықпал ететін толыққанды әлеуметтік-педагогикалық орта құру мақсатында оқу үдерісімен тығыз байланысты.

Әр түрлі қызмет салаларында көрнекті адамдармен кездесулер үнемі ұйымдастырылып отырады, кафедраның қоғамдық өміріне бакалавриат пен магистратураның студенттері белсенді қатысады.

Оқу процесі білім берудің негізгі бағыттары мен факторларының тығыз бірлігін, студент жастардың әр тобының ерекшеліктерін ескеруді қамтамасыз етеді. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы студенттерді жоғары кәсіби деңгейде оқытады және тәрбиелейді, ұлттық, рухани–адамгершілік құндылықтарды құрметтеуге тәрбиелейді. Педагогикалық этика нормаларын сақтайды.

Студенттердің мәдени демалысы мен эстетикалық тәрбиесіне көп көңіл бөлінеді. Студенттер жоғары оқу орны мен кафедраның түрлі іс-шараларына, спорттық жарыстарға, конференцияларға, фестивальдерге белсенді қатысады, жастар саясаты департаментінің үйірмелерінің жұмысына қатысады.

Білім алушылар институт пен академияның барлық салтанатты іс-шараларына белсенді қатысады.

 

Профессор-оқытушылар құрамы

Сансызбай Қанибек Мұратбекұлы

Сансызбай Қанибек Мұратбекұлы

«АБ» кафедрасының меңгерушісі

Ассистент профессор, PhD

Тойгожинова Айнур Жумакановна

Тойгожинова Айнур Жумакановна

АТИ директоры

Ассистент профессор, PhD

Ведерников Борис Михайлович

Ведерников Борис Михайлович

Қауымдастырылған профессор

т.ғ.к., доцент

Сүлейменова Гүльфариза Абатбекқызы

Сүлейменова Гүльфариза Абатбекқызы

Қауымдастырылған профессор

т.ғ.к., доцент

Шульц Владимир Александрович

Шульц Владимир Александрович

Ассистент профессор

т.ғ.к.

Орунбеков Максат Багыбаевич

Орунбеков Максат Багыбаевич

Сениор-лектор

магистр

Спабекова Маржан Жуасбаевна

Спабекова Маржан Жуасбаевна

Сениор-лектор

магистр

Садвакасова Жадыра Джумагазыевна

Садвакасова Жадыра Джумагазыевна

Сениор-дәріс жүргізуші

магистр

Тасболатова Лаура Талгатовна

Тасболатова Лаура Талгатовна

Ассистент-оқытушы

магистр

Сагмединов Данияр Бақытбекұлы

Сагмединов Данияр Бақытбекұлы

Ассистент-оқытушы

магистр

Кафедра байланыстары

Кафедра: Автоматтандыру және басқару

Мекен жайы: Шевченко көшесі, 97, Масанчи көше бұрышы
Байланыс деректері: 3-қабат, каб № 2310
Телефон: +7 (727) 292-78-97, ішкі тел. 11-03.

Оқу ғылыми зертханалары

Аудитория нөмірі Аудитория атауы Техникалық жарақтандыру
1 2308 Автоматика және телемеханиканың станциялық жүйелері Блокты-маршруттық релелік орталықтандырудың шығару таблосы, пульт-манипулятор, жарықдиодты кіріс бағдаршамы, релелік статив, кіріс бағдаршамының макеті, УЭЦ-М аралық станцияларының макеті, электрмен қоректендіру панельдері, осьтерді санау жүйесі (FRAUSCHER), бағыттамалар мен сигналдарды басқарудың микропроцессорлық жүйесі (Siemens), СП-6, СТГБ, Р80 бағыттаушы электр жетектері
2 2311 Аралықтардағы Автоматика және телемеханика «Бағытты ауыстырудың екі сымды схемасы» зертханалық стенді, «екі жақты автобұғаттау» зертханалық қондырғысы, «импульсті-сымды автобұғаттау» зертханалық қондырғысы, «сандық кодтық автобұғаттау» зертханалық қондырғысы, «Орталықтандырылған автобұғаттау» зертханалық стенді, «шығу бағдаршамын қос жолды сандық кодтық автобұғаттаумен байланыстыру» зертханалық стенді, «темір жол өтпелерінде қоршау құрылғылары» зертханалық қондырғысы, «Тұрақты тоқтың екі жолды автобұғаттауы кезіндегі автоматты өтпелік сигнал беру» зертханалық стенді», Зертханалық қондырғы «ЧДК зерттеуге арналған Стенд» аралық станцияда ақпаратты қабылдау»
3 2312 АОС-ШЧ автоматтандырылған оқыту жүйесі

 «ДЦ» бойынша тасымалданатын стендтер, құрылымдық сызба бойынша плакаттар ДЦ Диалог»,

«Сәуле жүйесін диспетчерлік орталықтандыру «курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар» стенді.

4 2314 Автоматика және телемеханиканың теориялық негіздері Реленің электромагниттік және уақыттық параметрлерін, екі элементті секторлық релені, байланыссыз магнитоиндукциялық датчикті, трансмиттерлерді, телеөлшеудің кодоимпульсті жүйесін және телемеханикалық жүйелердің таратушыларын зерттеуге арналған стендтер.
5 5301 Диспетчерлік орталықтандыру Орталық посттың дешифратор блогының (ЦДШ), орталық посттың шифраторының (ЦЩР), желілік пункттің (ЛШ) шифраторының және синхрондау блогының (ЦС) электрлік сипаттамаларын зерделеуге және алуға арналған стендтер
6 5303 Жолдық датчиктер Линзалық және прожекторлық бағдаршамдардың құрылысы мен әрекет ету принципін зерттеуге арналған Стенд. Тұрақты токтың рельстік тізбектерін мен жиілігі 25 Гц рельс тізбектерін зерттеуге арналған Стенд.
7 5304 Автоматика және телемеханика құрылғыларын электрмен қоректендіру Қуат электроникасы.  «Қуат электроникасы» негізгі эксперименттерін орындау бойынша нұсқаулық. «Қуат электроникасы — автономды түрлендіргіштер» негізгі эксперименттерін орындауға арналған нұсқаулық. 6023Е/6024е/6025Е тақталарын Пайдаланушы нұсқаулығы. СЭ1-ВА-С-К жиынтығының аппараттық бөлігінің компоненттерін пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар жинағы
8 5305 Электроника

 «Электроника негіздері» бойынша зертханалық жұмыстар стенді

Макет – әмбебап қуат көзі

Макет – электроника бойынша әмбебап стенд

Аккумуляторлы батарея (көрнекі пайдалану үшін)

9 5806 Cisco желілік академиясы «Cisco» курсының жабдық жиынтығы: «Cisco» маршрутизаторы-3 дана, коммутатор, 15 моноблок, проектор
10 5808 Cisco желілік академиясы 12 моноблок, проектор

Кафедра базасында CISCO желілік академиясы және робототехника және мехатроника академиясы жұмыс істейді. Білім алушылардың курстардан өтуге және халықаралық үлгідегі сертификаттар алуға мүмкіндігі бар.

 

CISCO желілік академиясы

Оқу курсы » Cisco Networking Academy-CCNA 7.0 (Cisco Certified Network Associate 7.0)»

Ақпараттық технологиялар саласындағы әлемдік көшбасшы Cisco компаниясының фирмалық оқу курсы.

Тыңдаушылар жергілікті және аумақтық бөлінген желілерді (LAN және WAN) біріктіретін көпжолақты желілерде Cisco коммутаторлар мен маршрутизаторларды орнату және конфигурациялау, бастапқы кезеңде ақауларды іздеу және жою, желінің өнімділігі мен қорғалуын арттыру дағдыларын алады. Сонымен қатар, тыңдаушылар желілік БҚ мен құрал-жабдықтарға қызмет көрсетуді, қолдауды және пайдалануды үйренеді.

Курс үш модульден тұрады (семестрлер):

 1. Желілік технологияларға кіріспе (Introduction to Networks) – 72 сағат;
 2. Коммутация, маршрутизация және сымсыз желілердің негіздері (Switching, Routing and Wireless Essentials) – 72 сағат;
 3. Кәсіпорын деңгейінің желілері, қауіпсіздік және автоматтандыру (Enterprise Networking, Security, and Automation) – 72 сағат.

Бағдарлама өте жақсы:

 • жоғары оқу орындарының, колледждердің, кәсіптік және техникалық училищелердің студенттері мен түлектеріне;
 • желілік технологиялар саласында өз біліктілігін арттыруға және кәсіби сертификаттауға дайындалуға және CCNA деңгейіндегі Cisco халықаралық біліктілігін алуға ниет білдірген мамандарға;
 • желілік маманның мансабын нөлден бастағысы келетіндерге.

Cisco Certified Network Associate 7.0 бағдарламасы бойынша оқуды бастау үшін негізгі талап ең төменгі компьютерлік сауаттылық болып табылады.

Курстың мақсаты – нақты корпоративтік желілерге қызмет көрсете алатын желілік маманды дайындау, сондықтан бұл бағдарлама Ақпараттық технологиялар саласында арнайы дайындықтан өтпеген желілік инженердің практикалық дағдыларын жылдам меңгеруге мүмкіндік іздегендер үшін жақсы бастама болады.

Курс аяқталғаннан кейін сіз біле аласыз:

 • Жергілікті және қашықтағы желілік ресурстарға қол жеткізу үшін коммутаторлар мен соңғы құрылғыларды теңшеу.
 • Физикалық және арналық деңгейлер протоколы ретінде түсіну коммутацияланатын желіде Ethernet жұмысын қамтамасыз етеді.
 • Қашықтағы құрылғылар арасында жалғау үшін маршрутизаторларды теңшеу.
 • IPv4 және IPv6 адресация сызбаларын жоспарлау, сондай-ақ құрылғылар арасындағы байланысты тексеру.
 • OSI моделінің жоғарғы деңгейлері желілік қосымшалардың жұмысын қамтамасыз етеді.
 • шағын желілерді теңшеу кезінде ең үздік қауіпсіздік тәжірибесін пайдалану.
 • Шағын желіде байланыс мәселелерін анықтау және жою.
 • Ең жақсы қауіпсіздік тәжірибесін қолдану арқылы VLAN желілерін және олардың арасындағы маршруттауды теңшеу.
 • 3-ші деңгейлі құрылғыларда VLAN арасындағы маршрутизация мәселелерін шешу.
 • STP және EtherChannel көмегімен коммутацияланатын желілерде артық болуды реттеу.
 • Коммутацияланатын желілердегі EtherChannel мәселелерін шешу.
 • Динамикалық адресация және fhrp хаттамаларының көмегімен қол жетімді және сенімді желілерді қалай қолдау керектігін түсіну.
 • IPv6 желілеріндегі адрестердің динамикалық арналуын теңшеу.
 • Сымсыз желілерді (WLAN) контроллерді (WLC) пайдаланып және ең жақсы қауіпсіздік тәжірибесін 2-ші деңгейде қолдана отырып теңшеу.
 • Жергілікті желідегі шабуылдардан қорғау үшін коммутатордың қауіпсіздігін реттеу.
 • Маршрутизаторларда IPv4 және IPv6 статикалық маршруттауды теңшеу.
 • Point-to-point және multiaccess сияқты желілерде бір зоналы OSPFv2 теңшеу.
 • Қол жеткізуді бақылау тізімін (ACL) және ең жақсы қауіпсіздік тәжірибесін пайдалана отырып, қатерлерді азайту және желілік қауіпсіздікті жақсарту жолдарын түсіну.
 • Стандартты IPv4 ACL трафикті сүзгілеу және әкімшілік қол жетімділікті қорғау үшін енгізу.
 • IPv4 мекенжай кеңістігін масштабтау үшін шекаралық маршрутизаторда NAT сервистерін теңшеу.
 • Адрестік кеңістікті масштабтау және Wan желілерінде қашықтан қатынауды қорғау үшін тәсілдерді түсіну.
 • Масштабталатын архитектурасы бар желілерді оңтайландыру, мониторингілеу және ретке келтіру.
 • Желілік құрылғыларда (QoS) қызмет көрсету сапасының механизмін қалай қолдану керектігін түсіну.
 • Желіні басқару үшін хаттамаларды енгізу.
 • Виртуалдау технологиясы, шекаралық-анықталатын желілер (SDN) және автоматтандыру желілерді дамытуға әсер етеді.

Оқу түрі

 • Күндізгі;
 • Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы сырттай оқу.

Курстың ұзақтығы

 • Оқу бағдарламасы: 216 сағат (әр модуль 72 сағаттан).
 • Оқу ұзақтығы білім алушының қалауына және оқу қарқынына байланысты.

Бітіргені туралы құжаттар

 • Жетекші мемлекеттік техникалық ЖОО-ның біліктілігін арттыру туралы куәлік;
 • Cisco компаниясының Академияда курсты сәтті өткендігін растайтын 3 халықаралық сертификаты;
 • Pearson VUE халықаралық тестілеу орталықтарында Cisco сертификаттық салалық емтиханын тапсыру кезінде жеңілдік беретін Ваучер

Өндірісте оқу процесін ұйымдастыру

Приемная комиссия