Select Page

«Базалық және қашықтықтан білім беру» институты

Институт туралы

 

Құрметті институттың қазіргі және болашақ студенттері!

Жоғары білім берудегі қашықтықтан оқыту технологиясының рөлін күшейту әлемдік білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттарының бірі ретінде қарастырылды. Тұрғылықты жеріне және қаржылық әл-ауқатына қарамастан, кез-келген адам әлемнің ең беделді университеттерінде оқу курстарынан өте алады.

Қашықтықтан оқыту (ҚО) – бұл әлемдік білім беру жүйесін жаңғырту процесінің негізгі элементтерінің бірі, ол оқыту сапасының жоғары стандарттарын, уақыттың өзекті сын-қатерлеріне сәйкес білім алудың қолайлы ортасын қамтамасыз ету жолындағы технологиялық, нормативтік және ұйымдастырушылық кедергілерді еңсеруге ұмтылады.

Негізгі міндеттер бәсекеге қабілетті түлектерді даярлау үшін әлемдік үрдістер контексінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің қашықтықтан білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту, білім беру процесін қазіргі заманғы кәсіптік білім беру стандарттарына сәйкестендіру, қашықтықтан оқыту процесін кеңейту, акт қолдануға негізделген жаңа қашықтықтан білім беру технологияларын енгізу есебінен ұсынылатын білім беру қызметтерін әртараптандыру және білім беру қызметтерін алушылардың нысаналы топтарын кеңейту және  «Foundation» бағдарламасы бойынша талапкерлерді, шетелдік тыңдаушыларды, бірінші курс студенттерін ұзақтығы 1 жылдық даярлау және оқыту болып табылады.

Институтқа және біздің Академияға қош келдіңіздер! Біздің институтта керемет білім алуға ұмтылған, мақсатты және өршіл жастарды көруге әрқашан қуаныштымыз.

Институт тарихы

2018 ж. – Қашықтықтан оқыту орталығы құрылды.

2021 ж. – қашықтықтан оқыту орталығының қызметін кеңейту және оны «Базалық және қашықтықтан білім беру (БҚББ)» институты деп қайта атау.

Институт туралы ақпарат

Институт: Базалық және қашықтықтан білім беру

Мекен-жайы: Шевченко көшесі 97, Масанчи қиылысы
Байланыс деректері: 2-этаж, № 2216 каб
Байланыс телефондары: ішкі нөм. 10-33
Директоратқа виртуалды қабылдау арқылы да хабарласуға болады

Қызметкерлер

"Базалық және қашықтықтан білім беру" институты директорының орынбасары

Абдрешов Шамиль Аскарович,
PhD Докторы

Тел.ном.: +7 707 205 01 03
e-mail: sh.abdreshov@alt.edu.kz

Берсембаева Самал Кайраткызы

Бас маман-сарапшы

Берсембаева Самал Кайраткызы

«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану», «көліктік логистика», «саладағы Қызметтерді басқару» ББ бойынша координаторы

Тел.ном.: +7 707 683 4403
e-mail: s.bersembaeva@alt.edu.kz

Шекейбаева-А

Бас маман-сарапшы

Шекейбаева Алмагүл Нұрбосынқызы

«Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану», «Көліктік логистика» ББ координаторы

Байл.тел. 8-701-315-97-15
e-mail: a.shekeibaeva@alt.edu.kz

Доғдырхан Жадыра Қуанышқызы

Бас маман-сарапшы

Доғдырхан Жадыра Қуанышқызы

«Жол және жол машиналары», «Локомотивтер», «Вагондар», «Теміржол және жол шаруашылығы», «Автомобиль жолдары және аэродромдар» ББ  бойынша координаторы

Тел.ном.: +7 708 588 2056
e-mail: zh.dogdyrhan@alt.edu.kz

 

Мамандықтар

Оқу ұзақтығы

Жоғары білім негізінде оқыту 2 немесе 2,5 жыл бойына жүзеге асырылады. Әр жыл екі академиялық кезеңді қамтиды (күзгі сессия және көктемгі сессия). Сессияны ұйымдастыру мерзімдері әр оқу жылына арналған академиялық күнтізбемен анықталады.

Техникалық және кәсіптік білім негізінде (колледжден кейін)  оқу 2 жыл 5 ай немесе 3 жыл  бойына жүзеге асырылады. Әр жыл екі академиялық кезеңді қамтиды (күзгі сессия және көктемгі сессия). Сессияны ұйымдастыру мерзімдері әр оқу жылына арналған академиялық күнтізбемен анықталады.

Оқыту тілі: орыс тілі

1 кезең – Бағдарлы апта (бір апта ішінде)
2 кезең – теориялық дайындық процесі
3 кезең – Бақылау және бағалау

Студенттермен кездесу кестесі

Дипломдауды рәсімдеу бойынша бітіруші кафедралармен «Базалық және қашықтықтан білім беру» институтының қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқитын күндізгі оқу бөлімінің бітіруші курс студенттерімен Онлайн кездесу.

 

Топтар Уақыты Жауапты
1

УВД-ЖППХ-19-1

УСД-ЖППХ-19-1

УСД-АДА-19-1р

УСД-В-19-1р

УСД-Л-19-1,2

15.02.2022 ж.

Уақыты: 20.30 с

 

«Магистралдық инженерия» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aS1ngHfbbuS03H863-I80xuACqLUf_bz-f2L3FGuCiQg1%40thread.tacv2/1644834353119?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22104d2dba-3efe-45a7-82df-c9964b4012b0%22%7d

2 УСД-ЭЭ-19-1р

16.02.2022 ж.

Уақыты: 19.00 с

«Электрэнергетикасы» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE0ZWNjYWMtOWJjOC00YTIxLWJjZDEtYjAyM2QzZWJlNTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%223269f1f4-c2b6-4b25-90fc-b06a7f15976b%22%7d

 

3

УСД-РЭТ-19-1

УСД-РЭТ-19-2

15.02.2022 г.

Уақыты: 18.00 с

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a31H-jZxiR7nqHhExmaDu-OfdS02eONCNw1FbwiR4iWE1%40thread.tacv2/1644830481784?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22582d6228-9664-4403-9398-e2df0bc24de6%22%7d

4

УСД-АУ-19-1

УСД-АУ-19-2

УСД-АУ-19-3

УСД-АУ-19-4

16.02.2022г.

Уақыты: 17.00 с

 

«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJlNDU0YzQtMDcxYi00ZTk1LWJkNzYtZjNhOGMwOGY3NzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%22e95954b3-4ee2-41fb-8170-c965b5117046%22%7d

5

УСД-ОП-19-1

УСД-ОП-19-2

УСД-ОП-19-3

УСД-ОП-19-4

УСД-ОП(ОПКД)-19-1

УСД-ОП(ОПКД)-19-2

 

15.02.2022ж.

Уақыты: 18.30с

«Көлікті пайдалану және тасымалдауды ұйымдастыру»кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNjODhhMGMtMDIxYy00NGY1LTk1NTgtZTA1OGQ3NmI1NTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%2202f17687-cd3f-45ea-a7c6-2ee03dd31e09%22%7d

6

УСД- ПДМ-19-1р

УСД-ААХ-19-1р

17.02.2022ж.

Уақыты: 17.30 с.

«Автокөлік құралдары және тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасы

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQHc4sEZU9v4Gvm7NAS3B9-_Jz7GqYXY4NJzK7RfakAM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c077c19-413e-473d-bc88-32e5f8e48f45&tenantId=6805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9

 

7

УСД-ТЛ-19-1

УСД-ТЛ-19-2

15.02.2022 ж.

Уақыты: 20.00 с

Кафедра «Логистика и менеджмент на транспорте»

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVlYzEzZTQtNTczMy00NmIwLWE3ZDYtMjA3MjAwZWZkNTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9%22%2c%22Oid%22%3a%220fa104d4-7749-4414-a0b0-a22a75924477%22%7d

 

Студенттермен кездесу кестесі

Базалық және қашықтықтан білім беру» институтының қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқитын күндізгі оқу бөлімінің бітіруші курс студенттерімен Онлайн кездесу.

Уақыты Жауапты

17.02.2022 г.

Время: 19.30 ч.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alu0UkQPDfIc4qpPjlRv0KZQL5IjoGcAfYJaZKE63Fj01%40thread.tacv2/conversations?groupId=dce5b698-7537-4923-87eb-3b1a2efb51da&tenantId=6805ec37-dcad-4f67-aa2b-924dce8422c9

 

Foundation бөлімі

Font Resize
Contrast
Приемная комиссия