Select Page

“Жылжымалы құрам” кафедрасы

"Жылжымалы құрам" кафедрасының меңгерушісі

Бақыт Ғабит Бақытұлы, PhD докторы, ЛжКА қауымдастырылған профессоры

Телефоны: +7 (727) 292-56-21
Кабинет: № 5209
e-mail: g.bakyt@alt.edu.kz

Кафедра тарихы

Жылжымалы құрам ” кафедрасы 2014 жылы екі “локомотивтер” және “вагондар”кафедраларын біріктіру арқылы құрылды.

“Жылжымалы құрам” кафедрасының меңгерушілері әр уақытта т.ғ. д., профессор Қуанышев Б.М., т.ғ.к., доцент Чигамбаев Т.О., т.ғ.к., доцент Токмурзина-Коберняк Н. А., т.ғ.д. профессор Солоненко В.Г., т.ғ.д. профессор Абдуллаев С. С. болды. Қазіргі уақытта кафедраны Бақыт Ғабит Бақытұлы басқарады.

Кафедраның негізгі міндеті – Қазақстан Республикасының жоғары кәсіптік білім берудің бекітілген мемлекеттік стандартына сәйкес кәсіби білімі, оқу дағдылары бар мамандарды теориялық және практикалық даярлауды қамтамасыз ету.

“Жылжымалы құрам” кафедрасы Академияның профессорлық – оқытушылық құрам мен студенттер арасында оқу, әдістемелік, ғылыми–зерттеу жұмыстарын, сондай – ақ ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын негізгі құрылымдық бөлімшелерінің бірі болып табылады.

Кафедраның ПОҚ Академияның ғылыми өміріне белсенді қатысатын, әртүрлі ғылыми мектептері бар жоғары білікті, кәсіби ұжым болып табылады. Кафедра оқытушылары әртүрлі ғылыми-зерттеу тақырыптарын әзірлейді, университет ішілік, республикалық және халықаралық конференциялар мен семинарларда баяндама жасайды. Көптеген ғылыми зерттеулер мен практикалық ұсыныстардың материалдары ғылыми – әдістемелік құралдардың, мақалалар мен баяндамалардың, сондай-ақ өнертабысқа патенттердің негізін қалады. Кафедраның негізгі ғылыми бағыты-ТМД елдерінде де, сондай-ақ алыс шетелдерде де жаңадан сатып алынатын жылжымалы құрамның техникалық сипаттамаларын зерттеу және зерттеу, сондай-ақ қолданыстағы вагон паркін жаңғырту мүмкіндігін зерттеу және оның қызмет ету мерзімін ұзарту. Кафедраның жас ғалымдарының жұмысында мерзімді баспасөзде, ғылыми конференцияларда және халықаралық симпозиумдарда көрініс тапқан “доңғалақ — рельс” жүйесінің өзара іс-қимылын зерттеуге ерекше орын берілген.

Кафедра байланыстары

Кафедра: Жылжымалы құрам

Мекен жайы: Шевченко көшесі, 97, Масанчи көше бұрышы
Байланыс деректері: 2-қабат, каб № 5209
Телефон: +7 (727) 292-56-21

Оқу ғылыми зертханалары

“Вагон Автотежегіші”, “Локомотив Автотежегіші” пәндері зертханасы»

“Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары” пәні зертханасы»

Жылжымалы құрам мен жолдардың өзара әрекеттесуі “зертханасы»

Бұзбайтын бақылау әдістері ” пәні зертханасы»

“Вагон конструкциясы” және “вагон жөндеу технологиясы” пәндері зертханасы»

Вагондардың электр жабдықтары ” пәні зертханасы»

ЭПС басқару жүйелері ” пәні зертханасы»

ЭПС механикалық бөлімі ” пәні зертханасы»

Электр машиналары “зертханасы»

Кz8а электровоз құрылғысы “зертханасы»

ТЭ33А тепловозының құрылысы ” зертханасы»

Жылу техникасы ” пәні зертханасы»

“Локомотив басқарудың тренажерлік кешені” зертханасы»

Font Resize
Contrast