Нормативтік құжаттар

Ішкі тәртіп ережелері

1. Академиядағы барлық қызметтің жұмыс тәртібі – сағат 8:30-дан 17:30-ға дейін. Түскі үзіліс – сағат 13:00-ден – 14:00 дейін.

Оқу сабақтары сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі. Бірінші кезектегі сабақтар сағат 8:30-да, ал екінші кезектегі сабақтар сағат 13:30-да басталады. Түскі үзіліс – сағат 12:30-дан – 13:30 дейін.

Оқу ғимараттарына қатаң түрде жеке бірегей карточкалар (электронды карточкалар) бойынша кіреді.

Сабақ уақытында барлық дәрісханаларда тыныштық пен тәртіп қамтамасыз етілуі тиіс. Қоңырау соғылғаннан кейін білім алушылардың аудиторияға кіруіне тыйым салынады.

Академия ғимараты ішінде сыртқы және бас киіммен жүруге, қатты сөйлеуге, шулауға, сабақ уақытында дәлізде жүруге, шылым шегуге, спирттік ішімдіктер ішуге, есірткілік заттарды қолдануға және басқа да қоғамға жат іс-әрекеттерге тыйым салынған.

Форс-мажорлық жағдайларда (карантин, пандемия, ТЖ, ТЖ және т.б.) Академияның барлық қызметтерінің толық қашықтан және аралас оқыту форматындағы жұмыс режимі әлеуметтік дистанциялауды қамтамасыз етуді және ішкі тәртіп Ережелерімен (РИ-КазАТК-40), аудиторияларда білім алушыларды орналастыру ережелерімен (РИ-КазАТК-82), Студенттер үйінде білім алушылардың тұру ережелерімен (РИ-КазАТК-83), академияға қызметкерлердің, ПОҚ-ның және білім алушылардың кіру ережелерімен (РИ-КазАТК-84),), Санитарлық-эпидемиологиялық режимді қамтамасыз ету регламенттері (ЭТҚ) (РИ-КазАТК-86) арқылы анықталады.

2. Білім алушылардың құқықтары:

1) мамандықтардың жалпыға міндетті стандарттары шеңберінде білім алу;

2) жеке траектория шеңберінде оқу;

3) өзінің қабілеті мен қажеттігіне сай қосымша білім беру қызметтерін пайдалануға, оқу жоспарына сәйкес балама курстарды таңдау;

4) ҚазККА және ҚР Білім және Ғылым министрлігінің нормативті құжаттарымен белгіленген тәртіпке сәйкес оқуға қайта қабылдануға, бір оқу орнынан басқа оқу орнына немесе бір мамандықтан басқа мамандыққа ауысу;

5) ҚазККА-ның кітапханасы мен техникалық орталықтарының ақпараттық ресурстарын тегін пайдалану;

6) “Платонус” ААЖ-да орналастырылған барлық оқытылатын пәндер бойынша пәндердің жұмыс оқу бағдарламаларын (силлабустарды) тегін пайдалануға»;

7) өзінің көзқарасы мен пікірін еркін білдіру.

3. Білім алушылардың міндеттері:

1) таңдаған мамандық бағыттары бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру;

2) “Платонус” ААЖ-қа жеке оқу жоспарын уақтылы кіргізу;

3) оқу пәндері бойынша оқу жоспарлары мен бағдарламаларымен белгіленген барлық оқу сабақтарының түрлерін уақытылы орындау;

4) сабақтарға күнделікті қатысу;

5) ауырып қалу себебінен сабаққа қатыспау жағдайында, анықтаманы дер кезінде ұсыну;

6) сабақтарға кешікпеу;

7) оқу-әдістемелік әдебиеттер мен мүліктерге ұқыпты қарау;

8) академия ғимараты ішінде ҚазККА-ның ішкі тәртіп ережелерін ұстану;

9) ұқыпты және міндетті болу;

10) курстастарымен,оқытушылармен және академия қызметкерлерімен жақсы қарым-қатынаста болу;

11) сабаққа іскери киіммен келу;

12) сабақ уақытында ұялы телефондарды өшіру;

13) өз денсаулығының қамын ойлау, рухани және денсаулығын жетілдіруге ұмтылу.

Қашықтықтан және аралас оқыту форматында (форс-мажорлық жағдайларда: карантин, пандемия, ТЖ, ТЖ және т.б.):

– сабақтарды өткізу кезінде on-line және/немесе off-line оқыту форматы мен деңгейіне қарамастан оқытушы білім алушылардың сабаққа қатысуын тікелей “ҚазККА” АҚ базасында оқу материалдарына қол жеткізу ретінде қолданылатын “Platonus” ААЖ платформасында “білім алушылардың сабаққа қатысуын есепке алу”журналында рұқсаттаманы көрсете отырып есепке алады. Сабақта оқушы үнемі болмаған жағдайда оқытушы факультет деканының атына баянат жазады;

– қашықтықтан және аралас оқыту форматтарында онлайн-сабақтарды өткізу кезінде білім алушылардың сабаққа қатысуын оқытушы әрбір білім алушының аккаунтынан ағынның бейнетрансляциясы негізінде, сондай-ақ пайдаланылатын платформаға қарамастан онлайн-сессияға қатысушылардың іс-әрекеттері туралы деректер (логиндер) бойынша ескереді. Білім алушымен пайдаланылатын платформа немесе сервис құралдарымен тұрақты байланыс болмаған жағдайда оқытушы білім алушының сабақтан босатылуын дәлелсіз себептермен тіркейді;

– онлайн-сабақтарды өткізу кезінде білім алушылар визуалды және сөйлеу этикетін сақтауға міндетті, атап айтқанда: ұқыпты сыртқы келбетке қойылатын талаптарды сақтауға, бір-біріне “сіз” деп жүгінуге, дененің ашық бөліктерін, әдепсіз, арандатушылық немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын бұзатын бейнелерді, оның ішінде киім мен фонда көрсетуге жол бермеуге, осы курс бойынша білім алушы болып табылмайтын адамдарды трансляцияға тартпауға, үй жануарларын көрсетпеуге, кез келген өзге де іс-әрекеттер жасамауға, сабақтың немесе академиялық сипаттағы басқа іс-шараның қалыпты барысын бұзбауға міндетті. Білім алушы көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда оқытушы немесе академиялық әкімшілік өкілеттіктерге ие кез келген өзге тұлға білім алушының осы сабаққа/іс-шараға қол жеткізуін тоқтатуы немесе бұғаттауы және сабақты дәлелсіз себеппен өткізіп алу фактісін тіркеуі тиіс. Аталған ережелерді бұзу сипатына байланысты “ҚазККА” АҚ басшылығы білім алушылардың жауапкершілігін қарау жөніндегі тәртіптік кеңесте (РИ-КазАТК-38) және оқытушыға қатысты-персонал мәселелері жөніндегі тәртіптік комиссияда (РИ-КазАТК-37) білім алушыларға қатысты қалыптасқан жағдайды қарау туралы шешім қабылдайды.

Білім беру қызметін ұйымдастыру үшін “ҚазККА” АҚ білім беру порталының негізгі платформалары:

– “Platonus” ААЖ бакалавриат, магистратура және докторантура үшін off-line режимінде;

– on-line режимінде негізгі – FreeConferenceCall (вебинарлар өткізу), ал негізгі платформа істен шыққан жағдайда – ZOOM.

Мемлекеттік грантты тағайындау ережелері

Жылына 2 рет ҚР БҒМ бос білім беру гранттарын ұсынады, бұның негізгі шарты студенттердің жақсы үлгерімі болып табылады. Қысқы және жазғы сессиядан кейін (ағымдағы жылдың 10 қаңтарына және 10 шілдеге дейін) студенттер ҚР БҒМ министрі атына жазылған өтінішін, транскрипттен көшірмені, жеке куәліктің көшірмесін деканаттарға ұсынады.

Білім беру гранттарын тағайындау ережесі

Стипендия туралы ақпарат
Предмет заимствования (плагиат)
Магистрлік диссертациялар мен жобалардың құрылымы
Font Resize
Contrast
Приемная комиссия