Select Page

Құжаттар қабылдау – 29.08.2023 ж. – 11.09.2023 ж. аралығы

КАФЕДРА БОЙЫНША ПОҚ-ның  БОС ОРЫНДАР ТІЗІМІ:

Институт және кафедра атауы

ПОҚ лауазымы

Жүктеме саны

«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы

Ассистент-профессор

0,25

 

 

 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы

«АЖ және БИ» циклы

 

Ассистент-профессор

1,5

Сениор-лектор

1

Ассистент-оқытушы

3

«РЭТ» циклы

 

Ассистент-профессор

0,5

 

 

 

 «Энергетика» кафедрасы

Сениор-лектор

1

 

 

 

«Көліктегі логистика және менеджмент» кафедрасы

Кафедра меңгерушісі

1

«Логистика» циклы

 

Қауымдастырылған профессор

1

«Менеджмент» циклы

 

Ассистент-профессор

0,25

Ассистент-оқытушы

0,25

 

 

 

«Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікті пайдалану» кафедрасы

Ассистент-профессор

0,5

Сениор-лектор

1,25

Ассистент-оқытушы

0,5

 

 

 

«Жалпы инженерия» кафедрасы

Кафедра меңгерушісі

1

«Физика» циклы

 

Сениор-лектор

1

 «Математика» циклы

 

Ассистент-профессор

0,5

 

 

 

«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер және дене шынықтыру» кафедрасы

Профессор

0,25

Ассистент-профессор

2

Сениор-лектор

1

Ассистент-оқытушы

1

 

 

 

«Жылжымалы құрам» кафедрасы

Кафедра меңгерушісі

1

Профессор

0,25

Ассистент-профессор

                       Вагондар (қаз.)

                      Локомотивтер (қаз.,орыс)

 

0,75

1,75

 

 

 

«Құрылыс инженериясы» кафедрасы

Қауымдастырылған профессор

0,25

Сениор-лектор

0,5

Ассистент-оқытушы

2

                                  

 

 

«Автокөлік құралдары  және өмір-тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасы

«АТС» циклы

 

Қауымдастырылған профессор

2

Сениор-лектор

0,5

«БЖД» циклы

 

Қауымдастырылған профессор

1

 

 

 

«Тілдік дайындық» кафедрасы

Сениор-лектор (шет тілі)

1

 

Ассистент-оқытушы (шет тілі)

1

 

Ассистент-оқытушы (орыс тілі)

1

 

 

 

«Әскери іс» институты

Аға оқытушы

1

 

БАРЛЫҒЫ:

32,75

«ЛжКА» АҚ профессор-оқытушылар құрамы
және институт директорларының
бос лауазымдарын жариялау ережесіне 
Қосымша 1

«ЛжКА» АҚ профессор-оқытушылар құрамының  академиялық лауазымдарының конкурстық-біліктілік талаптары

Кафедра меңгерушісі: жоғары оқу орнынан кейінгі және/немесе жоғары білімі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, білім беру ұйымдарындағы басшы лауазымдарда немесе мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі. Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдысы. Бағдарламалық құжаттар мен жобаларды, білім беру бағдарламаларын құрастыра білу. Өз бағдарламаларын іске асыру, қажетті ресурстарды жинау және коммерцияландыру дағдыларының болуы. Аналитикалық қабілеттерді дамыта білу. Ұжымда сенімді және тиімді іскерлік қарым-қатынас орната білу қабілеттілігінің болуы. Мүмкіндігінше В2 деңгейінен төмен емес шет тілін білу қажеттілігі 

Профессор: ғылыми дәрежесінің, «профессор» ғылыми атағы, университетте 7 жылдан кем емес ғылыми-педагогикалық қызмет өтілінің болуы. Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдысы. Бағдарламалық құжаттар мен жобаларды, білім беру бағдарламаларын құрастыра білу. Диссертациялық кеңестердің жұмысына қатысу, Қазақстан Республикасында немесе шетелде диссертация қорғаған докторанттарға, ғылыми дәрежеге үміткерлерге басшылық жасау, жарияланған және ұсынылған оқу құралдарының, оқу құралдарының, монографиялардың, патенттердің болуы, халықаралық және республикалық ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар мен гранттық қаржыландыру жобалары. Өз бағдарламаларын іске асыру, қажетті ресурстарды жинау және коммерцияландыру дағдыларының болуы. Аналитикалық қабілеттерді дамыта білу. Ұжымда сенімді және тиімді іскерлік қарым-қатынас орната білу қабілеттілігінің болуы. ТОП-500-ге енген ЖОО дипломы, «Болашақ» бағдарламасы бойынша алынған диплом. Мүмкіндігінше В2 деңгейінен төмен емес шет тілін білу қажеттілігі. 

Қауымдастырылған профессор: ғылыми дәрежесінің, «доцент (доцент) ғылыми атағы, университетте 5 жылдан кем емес ғылыми-педагогикалық қызмет өтілінің болуы. Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдысы. Іске асырылып жатқан білім беру бағдарламасының ерекшеліктерін ескере отырып, бағдарламалық құжаттар мен жобаларды, оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік кешендерді, оқулықтарды, әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу мүмкіндігі. Өз бағдарламаларын іске асыру, қажетті ресурстарды жинау және коммерцияландыру дағдыларының болуы. ТОП-500-ге енген ЖОО дипломы, «Болашақ» бағдарламасы бойынша алынған диплом. Мүмкіндігінше В2 деңгейінен төмен емес шет тілін білу қажеттілігі.

Ассистент-профессор: ғылыми дәрежесі, жоғары оқу орнында ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл жұмыс өтілі немесе осы мамандық бойынша кемінде 15 жыл жұмыс өтілі бар мамандық саласындағы өндірістегі басшылық лауазымда болуы. Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдысы. Іске асырылып жатқан білім беру бағдарламасының ерекшеліктерін ескере отырып, бағдарламалық құжаттар мен жобаларды, оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік кешендерді, оқулықтарды, әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу мүмкіндігі. Өз бағдарламаларын іске асыру, қажетті ресурстарды жинау және коммерцияландыру дағдыларының болуы. Мүмкіндігінше В2 деңгейінен төмен емес шет тілін білу қажеттілігі.

Сениор-лектор: жоғары оқу орнынан кейінгі және/немесе жоғары білім (5 жыл) немесе магистр дәрежесі, жоғары оқу орнында ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 3 жыл немесе мамандығы бойынша практикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл. Үміткерде ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруға, оқу-тәрбие, оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруға және жүргізу үшін қажетті дағдылары болуы керек. Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдысы. Мүмкіндігінше В2 деңгейінен төмен емес шет тілін білу қажеттілігі.

Ассистент-оқытушы: жоғары оқу орнынан кейінгі және/немесе жоғары білім (5 жыл) немесе магистр дәрежесі. Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдысы.

Мүмкіндігінше В2 деңгейінен төмен емес шет тілін білу қажеттілігі. Қоғамдық жұмыс тәжірибесінің  болуы.

 Ескертулер:

Конкурсқа қатысушыларға артықшылық беріледі:

     – Қазақстан Республикасы Ғылым және білім министрлігі, түрлі халықаралық қорлар қаржыландыратын ғылыми жобалар, патенттер мен авторлық куәліктер, іргелі және қолданбалы зерттеулерге гранттар және т.б.ұтып алған және қатысқан болса;

– IELTS, TOEFL сертификаттары.

 

«ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫ» АҚ
2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫНА
ПОҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ ЛАУАЗЫМДАРЫНЫҢ ЖАЛАҚЫ ДЕҢГЕЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Лауазымы

Ғылыми дәрежені қоса есептегенде, санатқа байланысты жалақы, теңгемен

Институт директоры

650 000

Кафедра меңгерушісі

500 000

Профессор

370 000

Қауымдастырылған профессор

350 000

Ассистент-профессор

310 000

Сениор-лектор

270 000

Ассистент-оқытушы

230 000

          Ескерту: ғылыми дәрежелер үшін қосымша төлемдер қарастырылған:
ғылым кандидаты, PhD докторы – 17 АЕК;
ғылым докторы – 34 АЕК

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

 1. Заявление на имя Президент-Ректора (Форма 1);
 2. Анкета (Форма 2);
 3. Копия удостоверения личности;
 4. Копии дипломов об образовании, степени, документ об ученом звании и подлинники для сверки. Для дипломов на иностранном языке обязательно приложение нотариально засвидетельствованного перевода на государственный или русский языки;
  Наличие степени по позициям директора института, заместитель директора института, заведующей кафедрой, профессора, ассоциированного профессора, ассистент-профессора предполагает ученую степень: доктор наук, кандидат наук или академическая степень: доктор по профилю, доктор философии (PhD).
 5. Проект программы развития (для кандидатов на вакантные должности заведующего кафедрой, директора института) соответствующей структуры, объемом не более 3 слайдов; презентация проекта по учебной дисциплине (для кандидатов на вакантную должность ППС). Презентация представляется в электронном виде, объемом не более 5 слайдов;
 6. Предпочтительно копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при наличии) и их подлинники для сверки (за последние 3 года, не менее 72 часов);
 7. Список научных публикаций, работ и изобретений (за последние 5 лет) (Форма 3);
 8. Копии документов, подтверждающих трудовой стаж претендентов;
 9. Справка об отсутствии судимости, справки ЦОН о том, что претендент конкурса не состоит на учете в наркологической и психоневрологической организациях.

  Кандидаты, работающие в АО «АЛиТ», освобождаются от предоставления документов по пунктам: 3, 4, 6, 8, 9.

  Кандидат вправе представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, профессионального уровня (рекомендации от руководства предыдущего места работы), а также документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию.

  Кандидат не допускается к участию в конкурсе, в случае непредставления ПАКЕТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ и нарушения установленных сроков подачи заявления и документов.

  Кандидат с другого города РК конкурсные документы можно предоставить в сканированном варианте на электронную почту (konkurs2023@alt.edu.kz) либо выслать по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 97.

  Место проведения конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава АО «Академия логистики и транспорта»:
  г.Алматы, ул. Шевченко, 97

  Прием документов: в течение 14 календарных дней со дня размещения объявления о Конкурсе на официальном сайте АО «АЛиТ» https://alt.edu.kz– с 29.08.2023 по 11.09.2023
  Документы принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 97.
  Каб. 2712 –  HR департамент.
  В рабочие дни (с понедельника по пятницу, с 08.30-17.30 часов).

  КЕРЕКТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:

  1. Өтініш (1 үлгі);
  2. Анкета (2 үлгі);
  3. Жеке куәлік көшірмесі;
  4. Білімі, дәрежесі, ғылыми атағы дипломдарының көшірмелері және салыстыру үшін түпнұсқалары. Шет тіліндегі дипломдар үшін мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы міндетті түрде қоса беріледі;
   Институт директоры, институт директорының орынбасары, кафедра меңгерушісі, профессор, қауымдастырылған профессор, ассистент-профессор лауазымдарында ғылыми дәреженің болуы: ғылым докторы, ғылым кандидаты немесе академиялық дәреже: профиль бойынша доктор, философия докторы (PhD).
  5. Сәйкес құрылымдық бөлімнің дамыту бағдарламасының жобасы (кафедра меңгерушісі, институт директорларының бос лауазымдарына үміткерлер үшін) көлемі 3 слайдтан артық емес; оқу пәні бойынша жобаның презентациясы (ПОҚ бос лауазымына үміткерлер үшін). Презентация 5 слайдтан аспау керек және электронды түрде тапсырылады;
  6. Мүмкіндігінше қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы куәліктердің көшірмелері және оларды салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары (соңғы 3 жыл, 72 сағаттан кем емес);
  7. Ғылыми басылымдар, жұмыстар мен өнертабыстар тізбесі (соңғы 5 жыл) (3 үлгі);
  8. Өтініш берушілердің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттардың көшірмелері;
  9. Соттылығының жоқтығы туралы анықтама, қатысушының наркологиялық және психоневрологиялық ұйымдарда есепте тұрмағаны туралы ХҚО-ның анықтамалары;

   «ЛжКА» АҚ-да жұмыс істейтін үміткерлер 3, 4, 6, 8, 9-тармақтар бойынша құжаттарды тапсырудан босатылады.

   Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (бұрынғы жұмыс орны басшылығының ұсынымдары), сондай-ақ жұмыс тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы.

   КОНКУРС ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ҚАҒАЗ ТҮРІНДЕ ұсынбаған және өтінім мен құжаттарды берудің белгіленген мерзімдерін бұзған жағдайда, өтінім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

   Қазақстан Республикасының басқа қаласынан келген үміткер конкурстық құжаттарды сканерден өткізілген нұсқада электрондық поштаға (konkurs2023@alt.edu.kz) немесе Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 97 адресіне жіберуіне болады.

   «Логистика және көлік академиясы» Акционерлік қоғамы
   Профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымдарына конкурс өткізетін орын:
   Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 97
   Құжаттар қабылдау: «ЛжКА» АҚ » https://alt.edu.kz ресми сайтында жарияланған күннен 14 күнтізбелік күн ішінде 29.08.2023-11.09.2023 аралығында
   Құжаттар қабылданатын мекен-жай: Алматы қ. Шевченко көш., 97
   2712 кабинет –  HR департаменті.
   Жұмыс күндері (дүйсенбіден жұмаға дейін, 08.30-17.30 сағат аралығы)

   Приемная комиссия