Select Page

Студенттердің шағымдарын қарау тәртібі

Шағымдарды қарау рәсімі схемалар бойынша жүзеге асырылады:

1. Кураторлар / эдвайзерлер → кафедра → институт → АжТҚ жөніндегі проректор → Президент-Ректор.

Кураторлар / эдвайзерлер студенттердің шағымдары мен ұсыныстарын кафедра меңгерушісіне, институт директорына, академиялық және тәрбие қызметі жөніндегі проректорға береді. Куратор, кафедра меңгерушісіне ауызша немесе жазбаша түрде баяндайтын шағымдарды, әдетте, соңғысы салыстырмалы түрде қысқа мерзімде шешеді. Алайда, егер шағымның шешімі кафедра меңгерушісінің өкілеттігі шегінде болмаса, олар сондай-ақ ауызша немесе жазбаша түрде институт директорына баяндалады. Көп жағдайда барлық жанжалдар кафедра меңгерушісі немесе институт директоры деңгейінде шешіледі.

2. студент → Әлеуметтік-тәрбие жұмысы департаменті.

Бұл жағдайда студенттер мен оқытушылардың жазбаша өтініштері әлеуметтік-тәрбие жұмысы департаментінде тіркеледі және АжТҚ жөніндегі проректор деңгейінде қаралады;

Студент әлеуметтік қолдау туралы өтініш білдірген жағдайда – өтініш білім алушыларға әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі комиссияның отырысында қаралады;

3. студент→Президент-Ректор.

Бұл схема тікелей ректор поштасы, Ректор блогы немесе жеке қабылдау арқылы жүзеге асырылады.

Ағымдағы бақылау бойынша апелляциялар, ағымдағы (рейтингтік) бақылау бойынша апелляциялар және аралық аттестаттау сияқты бірқатар шағымдарды ЛжКА Академиялық саясат және сапа департаментімен реттеледі.

Студенттердің шағымы ЖОО басшылығына Студенттік үкімет арқылы да берілуі мүмкін. Студенттік көшбасшылар әр институтта сайланады. Академияның Студенттік үкіметінің функционалдық міндеттеріне студенттердің өтініштерін қабылдау және қарау, студенттердің бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру үшін өтініштер мен ұсынымдар қабылдау, жанжалды жағдайларды шешу, білім алушылардың әлеуметтік құқықтары мен мүдделерінің сақталуын қадағалау жатады.

Font Resize
Contrast
Приемная комиссия